Aktivnosti

 • Ponovljen konkurs za pedagoške asistente !!! http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi

  Read More...

  October 02

 • http://apas.org.rs/otvoren-konkurs-za-nove-pedagoske-asistente/

  Read More...

  August 07

 • KONKURS ZA LOKALNE OBRAZOVNE KOORDINATORE Ekumenska humanitarna organizacija od jula 2017. godine počinje sprovođenje dvogodišnjeg projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“ uz podršku Brot für die Welt iz Nemačke. Cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih. Na taj način želimo da podržimo napore škola i lokalnih zajednica da se ulaganjem u obrazovanje siromašne dece ostvare pozitivne lične, društvene i ekonomske promene. Za potrebe realizacije projekta biće angažovano 10 lokalnih obrazovnih koordinatora (pedagoški asistenti, psiholozi, pedagozi). Ukoliko ste zainteresovani za angažman, pozivamo Vas da pročitate pozivno pismo i popunite aplikacioni formular u prilogu i pošaljete ga do srede 14. juna 2017. godine do 19 časova na imejl adresu stojan@ehons.org POZIVNO PISMO KAO I APLIKACIONI FORMULAR možete naći na sajtu Asocijacije pedagoških asistenata Srbije http://apas.org.rs/novosti/

  Read More...

  June 06

 • Read More...

  March 13

 • LOKALNA INICIJATIVA ZA PODRŠKU OBRAZOVANJU U RANOM UZRASTU DECI IZ OSETLJIVIH GRUPA U SUSRET PROJEKTU “INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE U SRBIJI” Mreža podrške romskoj deci ranog uzrasta u Srbiji (REYNS) pokrenula je inicijativu na Lokalnom nivou sa ciljem informisanja svih relevantnih aktera na polju ranog razvoja u Kragujevcu o pokretanju velikog nacionalnog projekta reforme predškolskog vaspitanja i obrazovanja pod nazivom ” Inkluzovno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji ” -„ECEC – Early Childhood Education and Care“. Projekat Ministarstva prosvete , nauke i tehnološkog razvoja Rrepublike Srbije uz podršku Svetske banke ima za cilj unapređivanje dostupnosti, kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naročito za decu iz osetljivih društvenih grupa. Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave za obrzovanje,Kancelarije za romska pitanja , Predškolskih ustanova u Kragujevcu kao I svih relevantnih Lokalnih institucija (Školske uprave Kragujevac,CZSR, Preventivnog centara Doma zdravlja, Crvenog krsta) i organizacija civilnog društva. Na sastanku su predstavnici REYNS…

  Read More...

  March 03