Afirmativna akcija za upis u srednje škole

 Afirmativni upis za srednje škole počinje nakon objavljivanja konačne rang liste upisa u srednje škole.

Kako se koristi princip Afirmativne mere za upis u srednje škole?  

  • Pri upisu romskih učenika  u srednje škole Afirmativna mera se sprovodi tako što  Ministarstvo prosvete pošalje dopis načelnicima školskih uprava da svoje osnovne škole upoznaju sa merama afirmativne akcije i od njih zatraži da, u saradnji sa lokalnim romskim nevladinim organizacijama identifikuju romske učenike koji su zainteresovani za nastavak školovanja.
  •  Prikupljene podatke na posebnom obrascu koji učenik dobije  od lokalne romske nevladine organizacije ili škole, dostavljaju osnovne škole ili  lokalna romska nevladina organizacija Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine.
  • Nakon sprovedenog kvalifikacionog ispita za upis u srednje škole Ministarstvo prosvete u saradnji sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine raspoređuje učenike  koji su položili kvalifikacioni ispit u odnosu na njihov broj ostvarenih bodova i iskazane želje.Kriterijumi za upis učenika romske nacionalnosti u srednje škole se primenjuju u slučajevima kada je učenik položio kvalifikacioni ispit, a nije se upisao u željeni profil srednje škole. Učenici se upisuju u srednje škole ukoliko je njegov/njen broj ostvarenih bodova sa kvalifikacionog ispita i rezultata iz prethodno stečenog obrazovanja do 30 bodova manji od srednje vrednosti bodova za odredjeni obrazovni profil u željenoj školi. 

Sve informacije možete pronaći i na sajtu Nacionalnog Saveta Romske Nacionalne manjine.

Comments are closed.