Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji

Interetničko partnerstvo

Udruženje Fenomena u toku 2014. i 2015. godine sprovodi projekat Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji u  parnerstvu sa Obrazovno kulturnom zajednicom Romanipen iz Kragujevca i Udruženjem Ženski prostor iz Niša koji finansijski podržava Evropska komisija.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Jačanje kapaciteta Romkinja u cilju primenjivanja ljudskih prava

2. Poboljšanje regionalnih i lokalnih mehanizama za primenui ljudskih prava Romkinja

3. Povećanje uključenosti Romkinja

 

Predviđeni rezultati projekta su:

 • Osnažene Romkinja iz Kraljeva i Kragujevca za samoorganizovanje i pokretanje inicijativa
 • Ojačani kapaciteti ustanovljene interetničke mreže za zagovaranje i nadgledanje lokalnih instrumenata i mera namenjenih manjinama i ranjivim grupama
 • Podignuta svest Romkinja, mladih i lokalne samouprave o mehanizmima za primenu ljudskih prava
 • Institucije lokalne samouprave senzibilisane za pitanja rodno balansiranog pristupa romskim pitanjima
 • Građani/ke, institucije i organizacije na regionalnom i nacionalnom nivou informisane i senzibilisane i senzibilisane za pitanja kojima se projekat bavi

Glavne aktivnosti projekta u cilju ostvarivanja rezultata su:

 • Radionice za Romkinje na sledeće teme:

– Romska zajednica i patrijarhat

– Nasilje u porodici

– Grupe samopomoći i podrške

– Udruženja građana- pravni okvir i rad  OCD

 •  Treninzi za Romkinje i mlade aktivistkinje/e  iz Kraljeva i Kragujevca o osnovama lokalnog budžeta i nadgledanja implementacije LAP-ova
 •  Monitoring LAP-a za Rome iz rodne perspektive i monitoring jednakih mogućnosti u Kraljevu i Kragujevcu
 •  Empirijsko istraživanje o socio- ekonomskom položaju i potrebama Romkinja u Kraljevu
 • Seminar za predstavnike/ce lokalne samouprave za senzibilizaciju o rodno balansiranom pristupu  romskim pitanjima
 • Ažuriranje LAP-a za poboljšanje Roma iz rodne perspsktive u Kragujevcu
 • Zagovaranje za usvajanje ažuriranog LAP-a u Kragujevcu

 

 • Aktivnosti vidljivosti projekta:

– Minimum  3 medijske konferencije

– Jedna završena regionalna konferencija

– Produkcija kratkog  dokumentarnog filma u kome će biti predstavljeni mnogostruki problemi Romkinja kao i načini za njihovo prevazilaženje

– Uspostavljanje društvenog medija na Facebook-u