Snažni od početka

Picture1

Snažni od početka- Dajmo im krila:

Romska deca, porodica i zajednica – unapređivanja roditeljskih veština i kućnog okruženja za učenje i razvoj

Nosioci projekta Centar za interaktivnu pedagogiju
Partneri na projektu: OKZ Romanipen-Kragujevac;
Edukativni centar Roma – Subotica;
NVO Ponos – Niš; Dečiji centar Mali princ – Beograd

Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo

ČETIRI STUBA PROJEKTA

1. Osnaživanje roditelja i dece

– Podrška romskim roditeljima, unapeđivanje njihovih kompetencija, samopoštovanja i samopouzdanja
– Promovisanje znanja, veština i mudrosti koju poseduju romski roditelji – promena postojeće, stereotipne slike o njima
– Unapređivanje kućnog okruženja za učenje

2. Osnaživanje romske zajednice

– kapaciteti romskih aktivista
– Osnaživanje zajednice da preduzima smislene akcije za decu i gradi mrežu podrške za majke i decu

3. Umrežavanje na lokalu – učešće relevantnih institucija i izgradnja konstruktivnih odnosa između romske i većinske zajednice

4. Stvaranje institucionalnih okvira
Program kao deo rada institucija i zapolsenih u njima, pedagoških asistenata, zdravstvenih medijatora, vaspitača, patronažnih sestara, socijalnih radnika i sl.

CILjEVI PROJEKTA

Ovim projektom želimo da :
– Utičemo na stvaranje porodičnog okruženja u kome će se deca koja žive u romskim naseljima osećati srećno i podstaknuto da uče i razvijaju svoje pune potencijale
– Obezbedimo podršku romskim roditeljima i drugim članovima porodice da budu zadovoljniji i uspešnije ostvare svoje uloge
– Mobilišemo relevantne ustanove i lokalnu upravu da rade zajedno sa roditeljima Romima za dobrobit dece
– Kreiramo program za roditelje i stručnjake sa aktivnostima i uputstvima kako da podrže razvoj i učenje dece ranog uzrasta
– Edukujemo stručnjake da elemente programa koriste za poboljšanje kućno okruženja za učenje dece iz osetljivih grupa u okviru svoje delatnosti u predškolskoj ustanovi, Domu zdravlja i sl.
– Promovišemo pesme, priče i igre za decu koje se koriste u romskim naseljima, tako što ćemo ih prikupiti i objaviti u zbirci.

OČEKIVANI REZULTATI:

– Okruženje za razvoj i učenje dece je poboljšano
– Roditelji imaju bolji kvalitet odnosa sa detetom, prate interese deteta, podstiču razvoj samopoštovanja, razvijaju pismenost i jezik
– Deca imaju više mogućnosti da istražuju i uče i više mesta za igru
– Bolja nega i zdravstvena zaštita dece
– Deca su bolje pripremljena za upis u obavezni PPP
– Romski roditelji, zajednica i NVO, imaju više znanja i veština za unapređivanje razvoja dece ranog uzrasta
– Edukacija roditelja i pomoć porodicama da ostvare prava iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite
– Unapređene usluge ustanova obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite
– Novi programi PU za decu koja nisu obuhvaćena
upućivanje roditelja kako da podstaknu razvoj dece tokom redovnih poseta od strane patronažne sestre, zdravstvene medijatorke, pedagoškog asistenta
– Bolja saradnja romske zajednice i ustanova, formiraju se mreže i koalicije koje rade za dobrobit romske dece ranog uzrasta
– MPN i LSU spremni da preuzmu i finansiraju program

UČESNICI I KORISNICI

– Deca uzrasta do 5.5 godina iz romskih naselja
– Roditelji i drugi članovi porodica i zajednice
– Stručnjaci i aktivisti Romskih NVO
– Zaposleni u ustanovama obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite: medicinske sestre, vaspitačice, pedijatri, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, pedagoški asistenti
– Kreatori politika na lokalnom i nacionalnom nivou

AKTIVNOSTI DRUGE FAZE PROJEKTA:

1.Izbor facilitatora i mentora

– Facilitatorke koje će primenjivati program sa roditeljima biće Romkinje i medicinske sestre ili vaspitačice iz predškolske ustanove

– Mentori – stručnjaci iz lokalne sredine koji će pružati podršku facilitatorima i romskim NVO

– Podršku facilitatorima pružaće CIP Centar, mentorke i romske NVO

2. Edukacije facilitatorki, mentorki, koordinatora iz romskih NVO i zaposlenih u predškolskim ustanovama, DZ, CSR i sl.

– Kreiranje posebnih obuka
– Obuke na seminarima
– Mentorska podrška putem poseta
– Online podrška
– Literatura

3. Primena programa sa roditeljima i decom

– Kućne posete, porodice sa decom do 3 godine
– Sastanci sa roditeljima – predavanja, radionice
– Sastanci sa roditeljima i decom – zajednička igra

– Nabavka igračaka i opreme za aktivnosti

– Mini akcije roditelja – podrška roditeljima da planiraju i realizuju aktivnosti za decu u naselju ili urede prostor za igru kroz mini grantove

4. Kreiranje Programa, Priručnika i Zbirke

– Na osnovu evaluacije kreiranje završne verzije Programa aktivnosti za rad sa decom i roditeljima
– Priručnika za korišćenje Programa
– Zbirke priča, pesama i igara za decu ranog uzrasta

5. Širenje programa

Širenje u okviru projekta:
-U nova naselja
Primena programa

-U nova mesta
Uključivanje i osnaživanje novih romskih NVO
Osnaživanje “starih” NVO za mentorsku podršku “novim” NVO
Primena programa

-Obuka zainteresovanih za primenu programa

ŠTA KAŽU ISTRAŽIVANJA:

– Rani uzrasti (posebno pre rođenja do 6 godina) su period od izuzetnog značaja za kasniji život svakog deteta (zdravlje, stabilnost, dobrobit, obrazovna postignuća …) – posebno za decu iz osetljivih grupa.

– Istraživanja mozga – kritički period u razvoju mozga je u ranim uzrastima – kvalitet nege i ishrane kao i podsticaja ima veliki uticaj na razvoj zdravlja i sposobnosti deteta – posebno senzornog, socijalnog i razvoja govora Campbell & Ramey, 1994; Snow, Burns, & Griffin, 1998, Snow, 2001; Takanishi, 2004, Dickinson & Neuman, 2005).

– Važnost kvaliteta odnosa dece i roditelja – kvalitet roditeljstva koji ima veliki uticaj na razvoj deteta u celini (O’Connor and Scott, 2007).

– Stil roditeljstva ima trajni uticaj na zdravlje i dobrobit deteta – adekvatno roditeljstvo može da “zaštiti” dete čak i od najtežh efekata života u depriviranim uslovima.

– Loši životni uslovi imaju negativan uticaj na zdravlje i psihološko stanje majke – što može negativno da utiče na dete (Lancet – 2011).

– Svi roditelji imaju snove i nade za svoju decu i žele za njih najbolje – razlikuju se u tome kako ostvaruju te ciljeve.

– Svi roditelji imaju kapacitet da podrže svoju decu i podstiču njihov razvoj, učenje i uspeh u životu. (Henderson et al. 2007).

“ Kako roditelji podižu svoju decu – Važnije je nego ko su roditelji”. (Melhuish et al., 2001)

Kvalitetno roditeljstvo se oslanja na 5 stubova: Bezbedno i sigurno okruženje puno ljubavi; podsticajno okruženje za učenje; poyitivna disciplina; realna očekivanja od deteta i briga o sebi

Postoje situacije kada je izuzetno teško biti “dobar roditelj”, kada se stubovi poljuljaju – tada je podrška neophodna – siromaštvo; sukobi u porodici; previše stresa; stigmatizacija, diskriminacija i isključenost; nizak nivo obrazovanja; nezaposlenost, život na marginama društva itd.)

ŠTA KAŽU ROMSKE MAJKE (intervju):

Roditelji NE ŽELE da ih neko UČI, oni ŽELE PODRŠKU i UVAŽAVANJE;
– Roditelji brinu o svojoj deci najbolje što mogu – problem su prioriteti – siromaštvo u prvi plan stavlja bazične potrebe (hrana, odeća, bezbednost i sl.) igra i obrazovanje su luksuz
– I najsiromašniji roditelji znaju šta deci treba – samo ne znaju kako to da im daju – stres, siromaštvo, depresija i bespomoćnost dovode do gubljenja kontakta sa decom
– Potrebe mladih roditelja, posebno romskih majki se menjaju – one žele da svojoj deci obezbede bolji život nego onaj koji one žive, zato žele da se školuju i nađu posao. Žele da budu snažne i nezavisne;
– Majkama treba podrška – da podele odgovornost, da dobiju savet, da nauče nešto novo, da osete da se o njima brine kako u porodici tako i u lokalnoj zahednici