Otvoren konkurs 21.08.2023

Obrazovno-kulturnoj zajednici „Romanipen“  potrebna/potreban pravni savetnik

Кandidat bi trebalo da ispunjava uslove:

•          Diplomirani pravnik;

•          Poželjno iskustvo ili izražena motivacija za  rad sa romskom zajednicom i poznavanje tema i ključnih aktera u vezi sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja i

•          iskustvo u radu na projektima iz oblasti koje su slične oblasti rada Centra;

•          Poželjno Iskustvo ili izražena motivacija za  rad sa korisnicima iz osetljivih društvenih grupa, ženama i decom

•          Specijalnizacija/interesovanje za oblast ljudskih prava ugroženih grupa;

•          Poznavanje engleskog jezika ( pisanje i konverzacija )

•          Proaktivno i kreativno razmišlja o temi lokalne podrške romskoj zajednici.

Opis pozicije: Pravni savetnik u Centru za romsku zajednicu

 OKZ „Romanipen“

Mesto rada: Kragujevac

Period angažovanja: septembar 2023 – avgust 2026 sa mogućnošću produženja

Vrsta angažovanja: Ugovor o radu sa  punim  radnim vremenom ( 8 sati dnevno od 09 do 17 časova ) ; 40 sati nedeljno ;

Mesečna nadoknada: 800 € bruto

O projektuCentri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“:

Projekat „Ekonomsko i socijalno uključivanje Roma i povratnika“ je višegodišnji projekat koji se od 2017. godine sprovodi u Srbiji u partnerstvu organizacija SODI sa sedištem u Berlinu i Foruma Roma Srbije iz Beograda zajedno sa partnerskim organizacijama Romanipen iz Kragujevca, Udruženjem romskih studenata iz Novog Sada i URBO Požarevac. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku nemačkog Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Cilj projekta jeste unapređenje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja pružanjem podrške romskoj zajednici u odnosu na njihove specifične potrebe u lokalnim sredinama.

Glavne aktivnosti Centara za romsku zajednicu:

 • Pružanje besplatne psiho-socijalne i pravne podrške pripadnicima romske zajednice i pomoć u ostvarenju i zaštiti prava pred institucijama;
 • Organizovanje treninga i rad na unapređenju znanja i veština u cilju podrške tokom obrazovanja, u pronalaženju zaposlenja, u oblasti zdravlja, društvene participacije kao i za druge potrebe;
 • Organizovanje mesečnih okupljanja članova zajednice u cilju informisanja i međusobne podrške.

Zaduženja:

 • Direktan rad sa korisnicima Centra u prostorijama Centra i na terenu;
 • Pružanje besplatne pravne pomoći, opštih informacija i pravnog saveta korisnicima usluga (npr. u oblasti socijalnih prava, slučajevima diskriminacije, radi obezbeđenja ličnih dokumenata, pomoći u legalizaciji objekata, pomoći u slučajevima nasilja u porodici i dr);
 • Sastavljanje molbi i zahteva, pomoć u prikupljanju i popunjavanju dokumentacije;
 • Prikupljanje informacija o zahtevima korisnicima centra, identifikovanje potreba i problema i određivanje vrste pomoći;  praćenje i vođenje evidencije o slučajevima i potrebama korisnika;
 • Izveštavanje o rezultatima i promenama u vezi sa rešavanjem pojedinačnih i grupnih zahteva korisnika usluga Centra;
 • Saradnja sa osobljem Centra, odnosno stručnim timom (asistentom za rad sa zajednicom i psihologom) i koordinatorom i asistentom Centra u vezi sa načinima rešavanja zahteva/slučaja;
 • Prepoznavanje slučajeva diskriminacije i odlučivanje o adekvatnoj formi reagovanja i rešavanja zajedno sa korisnicima i osobljem;
 • Komunikacija sa sa institucijama, školama, državnim institucijama i javnim službama u cilju rešavanja zahteva/potreba korisnika centra;
 • Unapređenje procedura rada sa korisnicima u saradnji sa timom Centra;
 • Aktivnosti na promociji i zaštiti ljudskih prava;
 • Ostala zaduženja u dogovoru sa Koordinatorom centra i potrebama organizacije

Poželjan profil

 • Diplomirani pravnik;
 • Poželjno iskustvo ili izražena motivacija za  rad sa romskom zajednicom i poznavanje tema i ključnih aktera u vezi sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja i
 • iskustvo u radu na projektima iz oblasti koje su slične oblasti rada Centra;
 • Poželjno Iskustvo ili izražena motivacija za  rad sa korisnicima iz osetljivih društvenih grupa, ženama i decom
 • Specijalnizacija/interesovanje za oblast ljudskih prava ugroženih grupa;
 • Poznavanje engleskog jezika ( pisanje i konverzacija )
 • Proaktivno i kreativno razmišlja o temi lokalne podrške romskoj zajednici.

Kandidati mogu dostaviti svoje biografije na mejl adresu : office@romanipen.org.rs do 31.08.2023.

Otvoren konkurs

Javni poziv za angažovanje  psihologa i pravnika za rad u Centaru za romsku zajednicu Romanipen . Pomenuti stručnjaci biće angažovani u okviru projekaty „Ekonomska i socijalna inkluzija Roma i povratnika“ , koji je višegodišnji projekat koji  se od 2017. godine sprovodi u Srbiji u partnerstvu organizacija SODI sa sedištem u Berlinu i Foruma Roma Srbije iz Beograda zajedno sa partnerskim organizacijama Romanipen iz Kragujevca i URBO Požarevac. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku nemačkog Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Cilj projekta jeste unapređenje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja pružanjem podrške romskoj zajednici u odnosu na njihove specifične potrebe u lokalnim sredinama.

Glavne aktivnosti Centara za romsku zajednicu:

–           Pružanje besplatne psiho-socijalne i pravne podrške pripadnicima romske zajednice i pomoć u ostvarenju i zaštiti prava pred institucijama;

–           Organizovanje treninga i rad na unapređenju znanja i veština u cilju podrške tokom obrazovanja, u pronalaženju zaposlenja, u oblasti zdravlja, društvene participacije kao i za druge potrebe;

–           Organizovanje mesečnih okupljanja članova zajednice u cilju informisanja i međusobne podrške.

Kandidati mogu dostaviti svoje biografije na mejl adresu : office@romanipen.org.rs do 31.08.2022.

Učeničke stipendije za 2019/20

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIH U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

U okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja” koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije kroz IPA 2014 direktni grant, a koji realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , objavljuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti koji redovno pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole u školskoj 2019/20. godini

Izvor:

Tekst konkursa 

Obrasci

http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

„Centri za romsku zajednicu:Lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“

Projekat “Centri za romsku zajednicu: Lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“ je višegodišnji projekat koji se od aprila 2017. godine sprovodi na tri lokacije u Srbiji  pod pokroviteljstvom  SODI organizacije sa sedištem u Berlinu, u saradnji sa organizacijama:

 • Forum Roma Srbije –Beograd,
 • Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ -Kragujevac,
 • Udruženje romskih studenata –Novi Sad
 • Udruženje Roma braničevskog okruga – Požarevac

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku nemačkog Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Cilj projekta je unapređenje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u sve tokove društvenog života, pružanjem podrške romskoj zajednici u odnosu na njihove specifične potrebe u lokalnim sredinama.

Projekat se sastoji od pet kompomenti od kojih se:

 • Prva odnosi na edukaciju angažovanog osoblja Centara sa ciljem razmene iskustava i unapređenju rada Centara
 • Druga komponenta predstavlja individualno i grupno savetovanje pripadnika lokalne romske zajednice.

Pružanjem besplatne psiho socijalne i pravne podrške pripadnicima romske zajednice  podstičemo osnaživanje Roma i Romkinja  na svim poljima kao i ostvarivanje prava na različite vidove socijalnih davanja, zaštitu prava i društvenu  participaciju.

 • U okviru treće komponente projekta ,organizovanjem Dana zajednice svakoga meseca programski tim Centara u skladu sa specifičnostima svoje Lokalne sredini radi na okupljanju članova zajednice u cilju informisanja i međusobne podrške kao i rešavanja određene problematike romske zajednice u pomenutim gradovima.
 • U okviru četvrte komponente projekat predviđa Programe za razvoj znanja i veština iz oblasti važnih za zajednicu, u skladu sa potrebama na Lokalnom nivou
 • Promocija projekta i saradnja sa ključnim akterima je peta komponenta projekta koja obuhvata kontinuirani rad na promociji projekta i Centra, promocija usluga u zajednici, javno predstavljanje projekta; saradnja sa nadležnim intitucijama; učešće u sastancima i događajima važnim za temu projekta; razmena iskustava sa drugim Centrima; evidentiranje i promocija rezultata; promocija rezultata projekta kroz fotografsko i video beleženje.

Ciljnu grupu projekta čine Romi (povratnici po Sporazumu o readmisiji, interno raseljena lica i drugi) koji iz određenih razloga nemaju  pristup zakonskim pravima u oblasti obrazovanja, zdravstvenih usluga, zapošljavanja, itd.Pružanjem besplatne psiho – socijalne   i pravne podrške obezbeđujemo pomoć u ostvarivanju i zaštiti prava pred institucijama.

U prvom projektnom periodu, od aprila do decembra 2017. godine, usluge Centra za romsku zajednicu u Kragujevcu, koristilo je više od 500 korisnika. Socijalni medijator je o postojanju programa informisao više od 200 korisnika i mnogima od njih pružio podršku u komunikaciji sa relevantnim institucijama. Psihološkinja je obavila razgovore sa preko 130 korisnika, a sa nekima od njih kontinuirano radi na rešavanju različitih problema. Pravni savetnik je posavetovao preko 140 korisnika, a onima kojima je to bilo potrebno pomogao u pisanom obraćanju institucijama.

Takođe, različite usluge Centra je koristilo više od 30 porodica povratnika po Sporazumu o readmisiji, što je preko 200 individualnih korisnika.

AKTIVNOSTI SA ŠTANDA OKZ”ROMANIPEN”-A NA OVOGODIŠNJEM SAJMU OBRAZOVANJA U KRAGUJEVCU -PROMOCIJA PROGRAMA RANOG RAZVOJA

AKTIVNOSTI SA ŠTANDA OKZ”ROMANIPEN”-A NA OVOGODIŠNJEM SAJMU OBRAZOVANJA U KRAGUJEVCU
-PROMOCIJA PROGRAMA RANOG RAZVOJA

17917979_1225312777581547_6949298993109888436_o 17918039_1225311370915021_3224123039997246461_o 17966094_1225313717581453_5756845827322802573_o 17991391_1225311580915000_7182095745546222936_o 17991655_1225310864248405_1127978837963519762_o 18055880_1225314020914756_8254127505002920407_o 18055946_1225311764248315_2517548159578785167_o 18076588_1225315154247976_3331689336677869141_o 18076689_1225326830913475_8383112931397439723_o 18076764_1225314947581330_2075988856516497473_o

NAJAVNA KONFERENCIJA PROJEKTA “Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji”

NAJAVNA KONFERENCIJA PROJEKTA “Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji” koja predstavlja uvodnu aktivnost informisanja šire lokalne zajednice o dostupnim servisima podrške lokalnim zajednicama u okviru pomenutog projekta. Prisutnima su se predstavili programski timovi iz tri partnerske organizacije: Udruženja Roma braničevskog okruga iz Požarevca, Udruženje romskih studenata iz Novog Sada i Obrazovno-kulturne zajednice Roma “Romanipen” iz Kragujevca.
Programski timovi stručni su u domenu pružanja psiho-socijalne i pravne podrške kao i socijalne medijacije u smislu saradnje sa romskom zajednicom što predstavlja servise usluga koje će u narednom periodu biti dostupne našim korisnicima.
Lokalna koordinatorka projekta Emina Nikolić predstavila je ciljeve i planirane aktivnosti u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Forumom Roma Srbije uz podršku Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke ( BMZ).

17951524_1225250050921153_3022607512648806523_n 17951629_1225249657587859_1419179704914577333_n (1) 17951629_1225249657587859_1419179704914577333_n 17952555_1225250054254486_2964354510804771165_n 17952845_1225249864254505_2347674456054580129_n 17991994_1225249647587860_6981720920658518009_n (1) 17991994_1225249647587860_6981720920658518009_n 18010789_1225249690921189_4829542217426098228_n 18010914_1225250047587820_5185930693787135516_n

Izložba

1
3
4
5
2

NOVEMBARSKI BILTEN BIBLIOTEKE IGRAČAKA “ĆHELIMATE”

This gallery contains 4 photos.

123 4

Materijalno obezbeđivanje predškolaca i prvaka iz marginalizovanih porodica

Danas u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac održana je aktivnost – Materijalna podrška za uključivanje i opstajanje romske dece i učenika na nivou obaveznog obrazovnog sistema u gradu Kragujevcu koju OKZ „Romanipen“ realizuje u okviru svog godišnjeg programa uz podršku Gradske uprave grada Kragujevca.
Ovo je aktivnost koju OKZ „Romanipen“ u saradnji sa Lokalnom samoupravom tradicionalno sprovodi već osmu godinu u cilju bolje pripreme romske dece i učenika za predstojeću školsku godinu. Kako bi obuhvat romske dece obrazovnim sistemom bio veći i kako bi kvalitetno obrazovanje bilo dostupno svima svojim aktivnostima pružamo podršku i zagovaramo obrazovnu inkluziju kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Ovo je samo jedna od mera podrške koju u tu svrhu sprovodimo.
Školskim priborom i udžbenicima biće opremnljeno više od stotinu predškolaca i prvaka iz različitih naselja u Kragujevcu.

IMG_20160831_115938 IMG_20160831_122408 IMG_20160831_115450

????????????????IMG_20160831_122546IMG_20160831_121717  IMG_20160831_121301 IMG_20160831_105205IMG_20160831_121251

Poster sesija – Živimo zajedno prave vrednosti

8. REGIONALNA KONFERENCIJA EDUKATORA

Neum 25-28. avgusta 2016.godine

Poster sesija- slika govori više od hiljadu reči

” Živimo zajedno prave vrednosti”

14138292_1013955315387644_1586778535_n 14194287_10210559358209894_2095517536_n

 

BIBLIOTEKA IGRAČAKA – lokalni resurs centar za rani razvoj dece iz društveno osetljivih grupa

Učešće Biblioteke igračaka na  8.regionalnoj konferenciji edukatora

Predstavljanje Biblioteke igračaka kao lokalnog resurs centra za rani razvoj dece iz osetljivih društvenih grupa na 8. Regionalnoj konferenciji edukatora u organizaciji Step by step organizacije iz Bosne i Hercegovine održanoj u Neumu od 25.do 28. avgusta
U radionici “Odrastanje i učenje kroz igru” OKZ “Romanipen” predstavila je aktivnosti Biblioteke igračaka koja kroz Obrazovni program za majku i dete, već tri godine unazad doprinosi većoj uključenosti dece iz marginalizovanih porodica u obrazovni sistem zagovaranjem lokalnih vlasti za veći stepen inkluzivnosti, većem kvalitetu i dostupnosti programa za decu do 5,5 godina kao i promovisanju značaja ranog razvoja na nacionalnom i lokalnom nivou.
Radionice su vodile Jelena Izgarevic i Slađana Miladinović koje su deo programskog tima OKZ “Romanipena” na programima vezanim za rani razvoj romske dece. 

http://prezi.com/xgscs9fmr7vb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

14124229_10210559360009939_1363686684_o

 

14194287_10210559358209894_2095517536_n14159808_10210559366210094_686716344_n14159315_1013952475387928_457155048_n14182557_1013952465387929_691736951_n

14169725_1013955152054327_1442197784_n

Učešće na 8.Regionalnoj konferenciji edukatora

Uspostavljanje pravednosti u obrazovanju instrumentalizacijom standarda kvaliteta -mogućnost lokalnog nivo

Stalni saradnici OKZ ” Romanipen ” Mila Todorović i Radojko Damjanović su svojim izlaganjem na temu Uspostavljanje pravednosti u obrazovanju instrumentalizacijom standarda kvaliteta zainteresovane učesnike 8.Regionalne konferencije edukatora u Neumu informisali o načinima na koje lokalna samouprava i drugi lokalni subjekti mogu iz svog opsega delovanja da usmere pažnju i koriste se istim instrumentima kao zajedničkim alatom za unapređivanje obrazovanja i pravednosti u obrazovanju. Lokalni nivo može da koristi ovu mogućnost i da u skladu sa svojim potrebama unapređuje one oblasti za koje smatra da su prioritetne.

14138465_10210559438011889_1711262000_n 14159065_1013957762054066_1406592682_n 14169458_1013957692054073_193254791_n  14171872_1013957878720721_303992467_n 14182228_10210559436251845_97113739_n (1) 14182680_1013957818720727_1893269522_n 14193874_1013957845387391_1858520955_n 14194215_10210559433891786_1737663546_n

 

 

PORAJMOS – ZABORAVLjENI HOLOKAUST , diskriminacija čak i u smrti

Dana 02.avgusta 2016.godine u prostorijama Narodne biblioteke “Vuk Karadžić” u Kragujevcu održana je Panel diskusija na temu “Porajmos – zaboravljeni holokaust” , diskriminacija čak i u smrti koju je povodom obeležavanja dana sećanja na romske žrtve holokausta organizovala Obrazovno-kulturna zajednica Roma “Romanipen” u okviru svog godišnjeg programa podržanog od strane grada Kragujevca.

Govornici istoričar dr Milovan Pisari, autor knjige “Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta”  i umetnik Nikola Radić Lucati iz Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu iz Beograda predstavili su posetiocima svoj dugogodišnji istraživački rad i bogatu arhivsku građu u vezi sa zapostavljenim delom savremene istorije koji se odnosi upravo na masovno stradanje i genocid nad romskim narodom. Svojim izlaganjem govornici su podstakli na promišljanje i preduzimanje budućih inicijativa kako bi se ovaj deo istorije, nepravedno zapostavljen, osvetlio i činjenicama o sistemskom progonu Roma stvorio kritički odnos prema počinjenim delima i njihovom prikrivanju i zanemarivanju.

Prema rečima dr Milovana Pisarija, “istraživanje, edukacija i komemoracija moraju ići zajedno” kako bi se kultura sećanja negovala i kako bi se otvarao prostor jednoj drugačijoj istoriji koja ne isključuje i diskriminiše .

Među prisutnima zapažena je grupa mladih koji u svojim udžbenicima istorije do sada nisu mogli pročitati ništa određeno o stradanju Roma ali i grupa starijih sugrađana koji su tokom svog odrastanja od svojih preživelih  slušali o streljanju gotovo čitavih porodica, svih muških članova, u kragujevačkim Šumaricama . Oni su svedoci ove istorije o kojoj udžbenici ne govore.

Broj stradalih Roma ni danas nije poznat ali se procenjuje da je bilo 0d 220 hiljada do 500 hiljada romskih žrtava. Ono što je poznato je da genocid nad romskim narodom širom Evrope nije počeo niti se završio sa trajanjem Drugog svetskog rata i da su mere  rasističke i fašističke   ideologije bile prisutne i u politici Srbije pod nemačkom okupacijom i čije doktrine su i sada prisutne.

U cilju edukacije i  komemoracije autori izložbe “Oktobar 1941” Nikola Radić Lucati i Milovan Pisari “dovešće” svoju postavku u Kragujevac u izložbeni prostor Muzeja 21. oktobar u oktobru mesecu ove godine kako bi obeležili dan sećanja na žrtve Holokausta. Svaki od izloženih panoa predstavljaće po jedan dan oktobra meseca 1941. godine kada su počela masovna stradanja nedužnih civila Srba, Jevreja i Roma.

Ova izložba deo je međunarodnog projekta Eskalacija u Holokaust: od streljačkih vodova do gasnog kamiona koncentracionog logora na Sajmištu – dve odlučujuće faze Holokausta u Srbiji koji je finansiran od strane Evropske komisije a sprovodi ga Istorijski arhiv Beograda u saradnji sa NVO – Centrom za istraživanje i edukaciju o Holokaustu iz Beograda i Teraforming iz Stokholma, holandskim Institutom za rat, genocid i Holokaust iz Amsterdama i Odsjekom za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci iz Hrvatske .

13883779_1167395549968789_1161165269_n 13883795_1167395629968781_254893744_n 13883902_1167395519968792_1701543908_n (1) 13884440_1167395506635460_1854921918_n 13884540_1167395713302106_433477669_n 13900558_1167395796635431_264943291_n 13900795_1167395783302099_707924268_n 13900884_1167395513302126_532183545_n 13933124_1167395726635438_73111923_n 13933167_1167395526635458_734114983_n 13933289_1167395579968786_591620274_n 13933314_1167395569968787_1759055633_n 13936665_1167395763302101_577747916_n 13936847_1167395589968785_730917529_n

POZIV ZA UČEŠĆE U PANEL DISKUSIJI

Dana 02.avgusta u 18 časova u prostorijama Narodne biblioteke “Vuk Karadžić” – ogranak u Staroj Koloniji u Kragujevcu ,  biće održana panel diskusija na temu ” Porajmos – zaboravljeni Holokaust” – diskriminacija čak i u smrti, povodom obeležavanja Dana sećanja na romske žrtve Holokausta.
Govornici panel diskusije biće:
Milovan Pisari – istoričar ( Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu)
Nikola Radić Lucati – umetnik ( Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu)

Manifestacija će biti otvorena za sve zainteresovane posetioce.

Pozivamo Vas da svojim aktivnim učešćem date doprinos značaju obeležavanja ovog dana i podsećanju na zaboravljeni deo istorijie romskog naroda koji je nepravedno zaboravljen.
Negovanjem kulture sećanja koja ne isključuje i ne diskriminiše možemo zajedno doprineti stvaranju pravičnijeg društva.
Aktivnost će biti realizovana u okviru godišnjeg programa Obrazovno-kulturne zajednice Roma “Romanipen” podržanog od strane grada Kragujevca.

file-page1

Kick off konferencija

Mreža podrške romskoj deci ranog uzrasta u Srbiji – REYNS

U cilju informisanja šire javnosti, međunarodnih, nacionalnih i lokalnih zainteresovanih strana, kao i potencijalnih članova nacionalne mreže podrške romskoj deci ranog uzrasta, u utorak, 22.marta 2016. sa početkom u 12 časova u Medija centru Beograd ( II sprat , mala sala ) organizujemo konferenciju na kojoj ćemo prezentovati do sada realizovane pripremne aktivnosti u okviru Mreže i najaviti planirane aktivnosti za nastupajući period.
Od januara 2016 godine započet je proces uspostavljanja nacionalne mreže podrške romskoj deci ranog uzrasta u Srbiji – REYNS ( Romani Early Years Network Serbia ) .
Pomenuta inicijativa pokrenuta je u partnerstvu Asocijacije pedagoških asistenata Srbije , CIP Centra za interaktivnu pedagogiju i organizacije Ruke prijateljstva iz Kraljeva .
REYNS je mreža pojedinaca koja ima misiju da pruži doprinos boljem i pravičnijem položaju romske dece zahvaljujući primeni najnovijih saznanja u oblasti ranog razvoja .Ciljevi Mreže podrške romskoj deci u ranog uzrasta u Srbiji su :
• Podizanje kvaliteta usluga (obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih) koje utiču na razvoj dece ranog uzrasta u romskoj zajednici
• Podrška stručnom razvoju stručnjaka koji rade sa decom porodicama iz romskih zajednica
• Stvaranje mogućnosti za profesionalni razvoj i razmenu iskustava i dobrih praksi u oblasti ranog razvoja dece kroz seminare, radionice, konferencije, onlajn biblioteku
• Unapređenje saradnje i partnerstva između romske zajednice, profesionalaca koji rade sa romskom decom i kreatorima politika
• Zastupanje prava romske dece na jednak pristup kvalitetnom vaspitanju i obrazovanju i podsticajnom okruženju za razvoj i učenje.

https://www.facebook.com/events/243019329369312/

Nastavak projekta

Najava nastavka realizacije projekta „Snažni od početka“-DAM LEN PHAKA

Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ nastavlja realizaciju projekta „Snažni od početka -Dajmo im krila-podizanje roditeljskih kompetencija za rani razvoj,obrazovanje i socijalnu inkluziju romske dece predškolskog uzrasta“, finansiranog od strane Fonda za otvoreno društvo . Projekat će se realizovati u periodu januar 2016.god  -decembar 2017.god u saradnji sa CIP Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda i 4 partnerske organizacija:

 • Društvo Rom iz Valjeva
 • Romski kulturni centar iz Vranja
 • Udruženja Ternipe iz Pirota
 • Romsko srce iz Kruševca.

Projekat „Snažni od početka“obuhvatiće 150 romskih  porodica iz 5 pomenutih sredina , uključujući i Kragujevac , sa decom uzrasta do 5.5 godina u kviru koga se planira:

 • Edukativna komponenta za osnaživanje porodica sa ciljem podizanja roditeljskih kompetencija za rani razvoj, obrazovanje i socijalnu inkluziju romske dece predškolskog uzrasta,
 • Osnaživanje romskih nevladinih organizacija za kreiranje Lokalnih obrazovnih politika i formiranje Lokalnih timova za pružanje podrške porodicama sastavljenih od strane relevantnih institucija na nivou izabranih sredina
 • Organizovanje dva modula obuke „Strong from the start“ u organizaciji CIP Centra za interaktivnu pedagogiju. Obuka je planirana za vaspiatače i pedagoške asistente angažovane na projektu
 • On line trening za Predškolske ustanove u organizaciji CIP Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda itd

Do sada je u Kragujevcu organizovano:

 • Šest edukativih radionica od kojih je dve u saradnji sa PU „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ kao i Preventivnim centrom Doma zdravlja iz Kragujevca
 • Potpisali ugovore o poslovno tehničkoj saradnji izeđu OKZ „Romanipen“ i četiri romske nevladine organizacije
 • Dogovorili saradnju sa PU „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ u Kragujevcu

Nadamo se da ćemo u narednom periodu jednako uspešno realizovati projekat „Snažni od početka“ kao u predhodnoj fazi. Druga nagrada Saveta Evrope  obavezuje nas  da modele dobre prakse sada širimo na četri nove sredine . Nadamo se da da ćemo doprineti razvijanju podsticajnog i bezbednijeg okruženja za decu iz siromašnih romskih porodica kako bi mogli da se vinu iz porodičnog gnezda ,dovoljno osnaženi da budu ravnopravni sa vršnjacima.

Крагујевац награђен за инклузију Рома

Tekst preuzet sa internet prezentacije grada Kragujevca

Град Крагујевац и италијанска регија Ређо Емилија освојили су друго место на конкурсу који је Секретаријат Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе организовао за локалне самоуправе, које су успешно имплементирале програме за инклузију Рома.

Continue reading

Stalno otvoreni konkurs grada Kragujevca

Tekst preuzet sa internet prezentacije grada Kragujevca

Gradsko veće grada Kragujevca, na osnovu Odluke broj 55-486/15-V od 12. juna 2015.godine, objavljuje

Continue reading

Конференција о пројекту “Снажни од почетка – Дајмо им крила”

22.06.2015. У општини града Крагујевца одржана је конференција поводом завршетка пројекта и промоције резултата пројекта “Снажни од почетка – Дајмо им крила – Dam Len Phaka”

Подршка породици и ромској заједници
Подршку породици и ромској заједници за подизање деце раног узраста» назив је регионалне конференцији одржане у згради Управе града, на којој су сумирани резултати двогодишњих активности у оквиру пројекта «Снажни од почетка-дам лен пхака». Како би допринео развоју подстицајног и безбеднијег породичног окружења за децу до пет година из сиромашних ромских породица која живе у нехигијенским условима, пројекат «Снажни од почетка» иницирао је Центар за интерактивну педагогију-ЦИП, а реализовали Образовно-културна заједница «Романипен», Удружење грађана Рома «Понос», Едукативни центар Рома и Дечји центар «Мали принц».

За мајке и децу из четири крагујевачка ромска насеља: Лицика, Палилуле, Бресница и Корман од почетка пројекта до данас одржано је 56 едукативних радионица на теме здравља, развоја, васпитања и учења, а према речима координаторке Емине Николиц из Образовно културне заједнице «Романипен», за њих је владало велико интересовање. Иако се развијањем родитељских компетенција за негу, васпитање, подршку развоју и учењу деце, и малим променама у окружењу не може спречити дејство сиромаштва, на овај начин се значајно може унапредити развој деце и њихова почетна позиција. Емина Николић каже да је током пројекта остварена веома добра сарадња са Превентиним центром Дома здравља Крагујевац и да је на нивоу града формиран локални тим за подршку састављен од представника релевантних институција које могу да пруже саветодавну, стручну, материјалну или другу неопходну помоћ ромским породицама.

С обзиром на то да град Крагујевац подржава пројекте чији је циљ унапређење положаја Рома, конференцији су присуствовали члан Градског већа за здравство и социјална питања др Гордана Дамњановић и члан Градског већа за ванпривредне делатности Борис Ковачевић. «Јако је битно да одржимо добру сарадњу и активности које реализујемо у циљу унапређења положаја Рома, а с обзиром на то да овај пројекат обухвата најмладје припаднике ромске популације можемо рећи да он представља и једно систематско решевање проблема јер укључујући и родитеље и локалну заједницу превентивно делујемо на унапређење развоја и оснаживање ромске породице», наводи Борис Ковачевић.

Иначе, пројекат «Снажни од почетка-дам лен пхака», реализује се још у Београду, Нишу и Суботици.
Izvor

Info sesije PGF-a

U okviru programa “ Pristup fondovima EU za Rome “ finansiranog od strane Open Society Fondation-OSF iz Budimpešte u proteklom periodu Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ je organizovala tri info sesije na temu: Podrška pristupu EU fondovima, usluge razvijanja projektnih predloga, mentoring, inplementacija i sufinansiranje projekata. Info sesije su organizovne uz podršku partnerske organizacije „Udruženje Roma Braničevskog okruga“ u Požarevcu ,Boru i Beogradu. Uz aktivno učešće predstavnika Lokalnih samouprava pomenutih gradova i predstavnika više od dvadeset nevladinih organizacija, na pomenutim skupovima podelili smo korisne informacije o aktuelnim konkursima i uslugama koje PGF tim Srbije nudi u cilju generisanja projekata koji će doprineti poboljšanju položaja romske zajednice.

Osnove lokalnog budžeta i nadgledanje sprovođenja LAP-a

Juče je u Kragujevcu održana treća u nizu zajednička radionica OKZ Romanipen i Fenomene iz Kraljevau okviru projekta ” Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji” na temu: “Osnove lokalnog budžeta i nadgledanje sprovođenja LAP-a.” Ovom prilkom učesnice/ci iz ova dva grada mogle/i su da se bolje upoznaju sa samim načinom čitanja budžeta i nadgledanjem njegovog sprovođenja.

Integrativni pristup inkluziji Roma

Picture 036Sastanak je organizovan u okviru stručne posete za predstavnike/ce organizacija iz Evrope koje se bave unapređivanjem položaja Roma. Organizatori sastanka pored OKZ “Romanipen” , CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju i International Step by Step Association (ISSA) iz Holandije.
U poseti nam je bilo devet saradnika/ca iz organizacija: ABCittà i Associazione 21 luglio iz Italije, Pedagogical center/City of Ghent iz Belgije, Mediation Northern Ireland, kao i programska direktorka i senior programska menadžerka ISSA.
Srbija je izabrana kao zemlje u kojoj se sistemski radi na unapređivanju položaja romske populacije, ima razvijen civilni sektor koji je aktivan u ovoj oblasti i u kojoj je uspostavljena saradnja državnih i udruženja koja se bave pitanjima Roma.
Cilj posete je upoznavanje sa uslovima u kojima žive Romi u Srbiji i programima kojima se unapređuje socijalna inkluzija dece, mladih i porodica, posebno u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite. U okviru posete, posećena je OŠ ” 19.oktobar” koja ima pedagoškog asistenta, obavljen je razgovor sa majkama koje učestvuju u programu Strong from the start kao i predstavnicima gradskog lokalnog tima za inkluziju Roma.

Picture 079 Picture 035 Picture 038 Picture 044 Picture 045 Picture 047 Picture 051 Picture 052 Picture 055 Picture 061 Picture 063 Picture 072 Picture 074 Picture 075 Picture 076 Picture 077 Picture 078

Obaveštenje korisnicima učeničkih stipendija u okviru TARI projekta

stipendijeObaveštavamo sve učenike koji su konkurisali za učeničke stipendije u okviru TARI projekta (učenici sa prosekom 2,50 – 3,50), da je objavljena konačna rang lista korisnika učeničkih stipendija za školsku 2014/15 godinu.

Sve potrebne informacije o načinu isplate stipendija mogu se dobiti u matičnim školama.

MANDATI ROMSKOG NACIONALNOG SAVETA

MANDATI ROMSKOG NACIONALNOG SAVETA – PDF download

1.
 1. РОМИ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ
 1. 1. Витомир Михајловић 1958 професор Прокупље
 2. 2. Амет Арифи 1957 социјални радник Бујановац
 3. 3. Ана Саћиповић 1957 новинар Ниш
 4. 4. Васип Бакић 1956 наставник Лесковац
 5. 5. Драган Ристић 1972 продуцент Београд
 6. 6. Живадинка Ђорђевић 1969 предузетник Параћин
 7. 7. Живојин Митровић 1969 менаџер Београд
 8. 8. Славко Јовановић 1963 менаџер Београд
 9. 9. Радмила Гачевић 1955 мастер – менаџер Београд
2.
 1. „РОМСКИ ГЛАС ЗА ЕВРОПУ”
 10. 1. Марија Александровић 1972 професор српске књижевности и језика Жабаљ
 11. 2. Јелена Јовановић 1980 дипломирани менаџер Нови Сад
 12. 3. Бранислав Јовановић 1989 судски тумач за ромски језик Стари Бановци
 13. 4. Весна Новаков 1967 технолог шећера Ковин
 14. 5. Клаудија Курина 1976 председница удружења Суботица
3.
 1. „РОМИ ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ СРБИЈЕ-СРЂАН ШАЈН”
 15. 1. Срђан Шајн 1963 правни техничар Самош
 16. 2. Милош Николић 1977 проф. виолине Суботица
 17. 3. Невенка Васић 1962 слободан уметник Власотинце
 18. 4. Зоран Калањош 1983 инжењер информатике Бачки Моноштор
4.
 1. ПРАВДА И ИСТИНА ЗА СВАКОГ РОМА ТАНЕ КУРТИЋ
 19. 1. Тане Куртић 1961 просветни радник Лесковац
 20. 2. Дејан Живковић 1971 пољопривредни инжињер Прокупље
 21. 3. Јасмина Живковић 1961 технолог Лесковац
 22. 4. Владимир Амзић 1973 графички техничар Лесковац
5.
 1. САВЕЗ ЗА ПРОМЕНЕ – ЉУДИ ПО МЕРИ ЧОВЕКА
 23. 1. Мухамед Осман 1975 менаџер Београд
 24. 2. Тефик Рамадановић 1969 приватни предузетник Београд
 25. 3. Марија Вујичић 1980 педагошки асистент Пожега
6.
 1. „НАША РОМСКА ЛИСТА – ДУШКО ЈОВАНОВИЋ”
 26. 1. Душко Јовановић 1972 дипл. инг. пољопривреде Нови Сад
 27. 2. Славица Денић 1977 магистар наука Нови Сад
 28. 3. Нинослав Јовановић 1982 економиста Љуково
7.
 1. „АНГЛУНИПЕ-НАПРЕДАК” ДРАГОЉУБ АЦКОВИЋ
 29. 1. Драгољуб Ацковић 1952 др ромолошких наука Београд
 30. 2. Мирослав Милановић 1960 заваривач Младеновац
8.
 1. РОМИ ЗА СРБИЈУ – СРБИЈА ЗА РОМЕ
 31. 1. Ненад Таировић 1973 дипл. правник-мастер Сурдулица
 32. 2. Кашман Хајдари 1970 радник Земун
9.
 1. АСОЦИЈАЦИЈА РОМА СРБИЈЕ – ВЛАДАН СТАНОЈЕВИЋ
 33. 1. Владан Станојевић 1970 економиста Лазаревац
 34. 2. Марија Манић 1980 правница Ниш
10.
 1. ГРУПА БИРАЧА – РОМИ ЗА ЕВРОПУ
 35. 1. Ферхад Саити 1966 инжењер менаџмента Ниш

 

Prevencija raka dojke

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka dojke, danas u poslepodnevnim časovima, Obrazovno kulturna zajednica Roma “Romanipen” je u saradnji sa preventivnim centrom Doma zdravlja održala edukativnu radionicu. Majke su naučile da izvrše samopregled dojke i sa skupa ponele poruku da o svom zdravlju moraju brinuti više. Dok su mame slušale predavanje deca su se zabavljala u Biblioteci igračaka.

IMG_1149IMG_1148IMG_1147IMG_1146IMG_1145IMG_1143IMG_1142IMG_1140IMG_1138IMG_1136IMG_1135IMG_1134IMG_1133IMG_1131IMG_1130IMG_1122IMG_1121IMG_1117

Poseta poslanika nemačkog Bundestaga

Tokom prepodnevnih sati, danas 23.oktobra, našu organizaciju Romanipen, je posetila delegacija poslanika Odbora za ekonomsku saradnju nemačkog Bundestaga. Delegaciju su sačinjavali : poslanik Peter Stein (Peter Štajn, CDU/CSU), poslanik Josip Juratovic (SPD), poslanica Heike Hänsel (Hajke Hensel, DIE LINKE), poslanik Uwe Kekeritz (Uve Kekeric, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), gospođa Anja Netterscheidt (Anja Neteršajd), sekretar Odbora za ekonomsku sardnju. Delegaciju je pratio Jürgen Schmid (Jirgen Šmid), Rukovodilac Odeljenja za ekonomsku saradnju Ambasade Nemačke i prevodilac za srpski/nemački.
Poseta organizaciji i obilazak naseljima je organizovan u saradnji sa ambasadom Nemačke i predstavlja deo aktivnosti Odbora za ekonomsku saradnju nemačkog Bundestaga tokom dvodnevne posete Srbiji ( od 22. do 24.oktobara ) u cilju upoznavanja sa postojećim stanjem na polju socijalne integracije Roma u Srbiji .
Na sastanku koji je upriličen u prostorijama OKZ Romanipen sa poslanicima je razgovarano na različite teme iz svih oblasti društvenog zivota, na kojima se zasniva podrška romskoj zajednici, kroz institucionalne mehanizme, kao i kroz projektne inicijative. Takođe jedna od bitnih tema sastanka bila je i sprovođenje procesa readmisije , kao i status interno raseljenih lica u Srbiji . Apostrofirani su glavni problemi sa kojima se susreće romska zajednica u Srbiji, uz naglasak na probleme ekonomsko-socijalne prirode, prisustva diskriminacije na različitim poljima u oblastima zapošljavanja , zdravstvenih usluga i obrazovanja, koji predstavljaju bitan činilac zbog koji se Romi odlučuju da migriraju u zemlje zapadne Evrope .
Posle sastanka delegacija je posetila naselja Korman i Bresnica .

Radionica za “decu u pokretu”

U okviru programa “Muzej u pokretu za dečja prava koga u Srbiji realizuje C31 – Centar za razvoj kulture dečjih prava u saradnji sa Muzejom  21. Oktobar- Kragujevac, OCD  Romanipen, Školskom  upravom  Kragujevac i Muzejom grada Beograda , u petak 24. oktobra u Muzeju 21. oktobar, od 15h do 16.30h, će se održati predavanje o savremenim kolekcijama u muzejima i njihovoj upotrebi u obrazovnim i kulturnim programima sa decom i mladima, koje će voditi naši partneri iz Muzeja grada Stokholma.Stručnjaci iz Stokholma će nam predstaviti svoj rad i pozvati nas na diskusiju o stvaranju novih muzejskih kolekcija sa posebnim fokusom na uključivanje dece i  mladih u ovaj aspekt muzejskog rada i njegovo povezivanje sa obrazovnim programima.

U  cilju proširivanja projekta „Muzej prošlosti za budućnost“  u pre podnevnim časovima u Muzeju 21. oktobar organizoveće se  radionica  sa „decom u pokretu“ (deca migranti, deca iz procesa readmisije, interno raseljeni, deca izbeglice) koja imaju privremeno boravište u Kragujevcu, a čije životne priče biti  integrisane u program“Muzej u pokretu za dečja prava” .

U kontekstu priprema za planirane   projektne aktivnosti koje će se održati  u Muzeju 21.oktobar , danas 21, oktobra od 16 casova  u prostorijama OCD Romanipen održana je pripremana radionica sa “decom u pokretu” u kojoj je uzelo učešća  14 dece( 5 dečaka i 9 devojčica )  uzrasta od 12 do 16 godina .  Radionicu su vodile saradnice iz C31 – Centar za razvoj kulture dečjih prava ,  Nina Stamenković, socijalni radnik i Kristina Drini pedagog .

Picture 021 Picture 020 Picture 019 Picture 018 Picture 016 Picture 014 Picture 013 Picture 012 Picture 011 Picture 009 Picture 008 Picture 010 Picture 005 Picture 006 Picture 007 Picture 001 Picture 002 Picture 004

Konferencija za novinare u Medija Centru

Saopštenje za javnost mc-page-001 (2)

Izbor romskog nacionalnog saveta

Spisak lista i članova za izbor romskog nacionalnog saveta

Spisak lista i clanova za izbor romskog nacionalnog saveta – PDF

Izvor lista: RIK

WORD dokument spiska na RIK-u

 1. SAVEZ ZA PROMENE – LJUDI PO MERI ČOVEKA

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Muhamed Osman 1975 menadžer Beograd
2. Tefik Ramadanović 1969 privatni preduzetnik Beograd
3. Marija Vujičić 1980 pedagoški asistent Požega
4. Dejan Vlajković 1984 saobraćajni inženjer Aranđelovac
5. Tanja Mitrović – Janković 1971 advokat Valjevo
6. Zvonko Mitrović 1974 slobodni umetnik Beograd
7. Predrag Mahmutović 1988 master ing. poštanskog saobraćaja Doljevac
8. Sandra Novakov 1987 inženjer za hemijsku i prehrambenu industriju Zrenjanin
9. Aleksandar Balinović 1983 dipl. pravnik Stara Pazova
10. Sonja Mitrović Lukić 1970 diplomirani ekonomista Beograd
11. Nenad Katić 1986 dipl. teolog Bečmen
12. Časlav Jovanović 1969 mašinski tehničar Niš
13. Mirjana Stojković 1990 fin. tehničar Smederevo
14. Miloš Osmanović 1990 apsolvent Policijska akademija Doljevac
15. Duško Nikolić 1991 dipl. nastavnik romskog jezika Sombor
16. Daliborka Dikić 1973 tekstilni tehničar Beograd
17. Aleksandar Dinić 1984 apsolvent pravnog fakulteta Vranjska Banja
18. Branislav Mitrović 1973 pedagoški asistent Beograd
19. Dijana Miladinović 1991 pedagoški asistent Loznica
20. Redžep Kamber 1975 vozač Beograd
21. Slobodan Stanković 1990 student glume Pećinci
22. Alisa Šajn 1994 student Vršac
23. Velimir Knežević 1960 službenik Beograd
24. Jovan Nikolić 1990 student Bečej
25. Emina Mladenović 1966 poslovni sekretar Beograd
26. Aleksandar Kokić 1991 pedagoški asistent Bogatić
27. Tijana Gaši 1993 student Beograd
28. Nenad Todorović 1961 arh. tehničar Beograd
29. Žarko Savić 1986 ekonomista Beograd

 

 1. „NAŠA ROMSKA LISTA – DUŠKO JOVANOVIĆ”

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Duško Jovanović 1972 dipl. ing. poljoprivrede Novi Sad
2. Slavica Denić 1977 magistar nauka Novi Sad
3. Ninoslav Jovanović 1982 ekonomista Ljukovo
4. Romeo Mihajlović 1985 informatičar Novi Sad
5. Nadica Dimitrijević 1988 strukovni inženjer mašinstva Beograd
6. Jovan Nikolić 1970 radnik obezbeđenja Futog
7. Danijela Ignac 1990 kuvar Apatin
8. Violeta Mićić 1990 student Šabac
9. Mirko Kaldaraš 1990 student Vršac
10. Anita Cekić 1985 dipl. psihilog Niš
11. Daliborka Jovanović 1989 trgovac Popinci
12. Ivan Jovanović 1952 muzičar Obrež
13. Slađana Pešić 1968 službenik Beograd
14. Danijela Mihajlović 1983 dipl. ekonomista Novi Sad
15. Miroslav Meržan 1961 nastavnik Kikinda
16. Snežana Jovanović 1960 tehničar arhitekture Surčin
17. Šeća Kolompar 1973 pedagoški asistent Tovariševo
18. Daniel Dimitrov 1984 informatičar Kovilj
19. Merima Nika 1989 strukovni vaspitač Alibunar
20. Ljubiša Jašarević 1974 student Bratmilovce
21. Dragan Jovanović 1972 nastavnik romskog jezika Selenča
22. Saveta Jovanović 1963 preduzetnica Krčedin
23. Jasmina Padrunek 1976 zubni asistent Kusić

 

 1. ASOCIJACIJA ROMA SRBIJE – VLADAN STANOJEVIĆ

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Vladan Stanojević 1970 ekonomista Lazarevac
2. Marija Manić 1980 pravnica Niš
3. Jasmina Marković 1992 poljoprivredni proizvođač Dren
4. Miljan Rašić 1984 radnik obezbeđenja Zaječar
5. Saša Denić 1971 strukovni menadžer u saobraćaju Doljevac
6. Suzana Lazarević 1988 strukovni inžinjer građevine Aleksinac
7. Andrija Đurić 1970 preduzetnik Odžaci
8. Vemilir Balog 1958 elektromonter Novi Sad
9. Stanka Janković 1978 pedijatrijska sestra Kovilj
10. Milojko Ametović 1976 zemljoradnik Loznica
11. Saša Jumerović 1994 farmaceutski tehničar  Lebane
12. Milica Petrović 1995 trgovac Pirot
13. Dragan Dimović 1973 elektrotehničar Srbobran
14. Aleksandar Alić 1993 student Niška Banja
15. Tanja Sadiki 1992 student Subotica
16. Aca Memišević 1977 instalater grejanja Niš
17. Budimir Radosavljević 1948 penzioner Stepojevac
18. Marina Popović 1960 bibliotekar Beograd
19. Boban Mitić 1959 preduzetnik Prokuplje
20. Dijana Vuičić 1981 frizer Kruševac

 

 1. PRAVDA I ISTINA ZA SVAKOG ROMA TANE KURTIĆ

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Tane Kurtić 1961 prosvetni radnik Leskovac
2. Dejan Živković 1971 poljoprivredni inžinjer Prokuplje
3. Jasmina Živković 1961 tehnolog Leskovac
4. Vladimir Amzić 1973 grafički tehničar Leskovac
5. Hristijan Alijević 1993 radnik Leskovac
6. Ivana Jašarević 1972 pravni tehničar Crkvica
7. Zvonko Živković 1967 mašinbravar Prokuplje
8. Vasip Eminović 1964 trgovac Leskovac
9. Marija Mitrović 1980 menadžer Kruševac
10. Nebojša Živković 1968 tekstilni prelac Prokuplje
11. Martin Batijarević 1988 student Leskovac
12. Sandra Selmanović 1989 student Merošina
13. Dejan Kurtić 1972 elektrotehničar Bojnik
14. Aleksandar Durmišević 1986 keramičar-teracer-pečar Pirot
15. Maja Goranović 1984 diplomirani geograf Veliki Šiljigovac
16. Mustafa Duraković 1967 konobar-tehničar Leskovac
17. Nenad Asanović 1970 prosvetni radnik Lebane
18. Marina Jašarević 1966 šnajder Leskovac
19. Ašim Kadrić 1989 diplomirani učitelj Leskovac
20. Boban Durmišević 1965 mali preduzetnik Pirot
21. Blagica Kadrijević 1979 domaćica Bojnik
22. Milivoje Azirović 1961 profesionalni vozač Bojnik
23. Miroslav Mutatović 1959 radnik Kruševac
24. Vesna Pavlović 1958 službenik-knjigovođa Kruševac

 

 1. „ANGLUNIPE-NAPREDAK” DRAGOLJUB ACKOVIĆ

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Dragoljub Acković 1952 dr romoloških nauka Beograd
2. Miroslav Milanović 1960 zavarivač Mladenovac
3 Slađana Vulin 1966 ekonomista-menadžer Novi Sad
4. Severdžan Alijević 1969 pedagoški asistent Zemun
5 Dragan Mustafić 1963 kamenorezac Beograd
6 Vesna Acković 1963 profesor Beograd
7. Kenan Rašitović 1972 ekonomista Bujanovac
8. Milan Beljić 1984 ma elekt. i računarstva Novi Sad
9. Hiriša Beriša 1965 novinar Beograd
10. Zvezdan Ramić 1970 inženjer Vrnjačka banja
11. Radisav Minić 1963 preduzetnik Beograd
12. Sandra Vasić 1989 student pedagogije Vrnjačka banja
13. Milivoje Didanović 1967 ekonomski tehničar Smederevska Palanka
14. Siniša Mitrović 1968 radnik Novi Beograd
15. Biljana Mitrović 1973 radnik Pretok
16. Vojkan Simić 1980 poljoprivrednik Dražen
17. Milutin Katić 1963 radnik Beograd
18. Jasmina Milić 1962 preduzetnik Pirot
19. Džemail Ramadanović 1966 radnik Beograd
20. Panta Beraković 1954 saobraćajni tehničar Obrenovac

 

 1. GRUPA BIRAČA – ROMI ZA EVROPU

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Ferhad Saiti 1966 inženjer menadžmenta Niš
2. Igor Paunović 1974 saobraćajni tehničar Niš
3. Rukija Bektašević 1977 frizer Niš
4. Milan Toskić 1979 novinar Niš
5. Ksenija Durmišević 1983 vaspitač Bela Palanka
6. Goran Usainović 1975 farbar Šarlinac
7. Zoran Putić 1972 vodoinstalater Surdulica
8. Marija Ibrić 1987 trgovinski tehničar Merošina
9. Tarzan Asanović 1975 radnik Svrljig
10. Demir Suljić 1951 radnik Niš
11. Tanja Vasić 1993 student Niš
12. Miroslav Jašarević 1962 radnik Vranje
13. Srđan Živković 1975 mašinbravar Prokuplje
14. Šenaza Paunović 1991 domaćica Niš
15. Damir Sulejmanović 1978 radnik Niš
16. Igor Jakupović 1974 službenik u kulturi Leskovac

 

 1. ROMI ZA SRBIJU – SRBIJA ZA ROME

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Nenad Tairović 1973 dipl. pravnik-master Surdulica
2. Kašman Hajdari 1970 radnik Zemun
3. Sanela Diljaj 1985 dipl. pravnik Beočin
4. Miloš Paunković 1953 menadžer drumskog saobraćaja Beograd
5. Hasan Dudić 1957 estradni umetnik Beograd
6. Zorica Stanković 1981 ekonomski tehničar Beograd
7. Miroljub Demković 1968 pravnik Vranjska Banja
8. Nebojša Vladisavnjević 1955 novinar Sombor
9. Mara Đorđević 1973 medicinska sestra Beograd
10. Aleksandar Stojkov 1962 pedagoški asistent Kikinda
11. Jadran Bekirović 1967 preduzetnik Bela Palanka
12. Danijela Đorđević 1970 laboratoriski tehničar Babušnica
13. Bratislav Jašarević 1979 profesor Leskovac
14. Slobodan Đorđević 1970 metaloglodač Beograd
15. Tina Raimović 1973 medicinska sestra-tehničar Vranjska Banja
16. Dejan Ristić 1972 umetnik Vladičin Han
17. Muja Ademović 1953 službenik Medveđa
18. Danijela Demirović 1986 policiski službenik Medveđa
19. Salih Morina 1982 policiski službenik Beočin
20. Tanja Stanojević 1983 diplomirani biolog Leskovac
21. Danilo Alitović 1969 radnik Surdulica
22. Bojan Krstić 1982 estradni umetnik Vladičin Han
23. Tatjana Antić 1969 pravni tehničar Beograd
24. Zoran Rutić 1972 mašinski tehničar Surdulica
25. Danijel Stefanović 1989 mašinski tehničar Pirot
26. Stanislav Račipović 1955 estradni umetnik Vranje
27. Kruna Ivanović 1973 mašinski tehničar Surdulica
28. Lazar Đin 1966 policiski službenik Subotica
29. Dejan Jakupović 1983 pedagoški asistent Surdulica
30. Branka Stanković 1963 radnik Šid
31. Branislav Raimović 1971 radnik Vranjska Banja

 

 1. „ROMI GRAĐANI I GRAĐANKE SRBIJE-SRĐAN ŠAJN”

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Srđan Šajn 1963 pravni tehničar Samoš
2. Miloš Nikolić 1977 prof. violine Subotica
3. Nevenka Vasić 1962 slobodan umetnik Vlasotince
4. Zoran Kalanjoš 1983 inženjer informatike Bački Monoštor
5. Đulijeta Sulić 1972 saradnik u prirodnim naukama Smederevo
6. Radmila Zećirović 1979 student Novi Sad
7. Zoran Ignac 1969 preduzetnik Apatin
8. Manuel Ramanović 1992 student medicine Surdulica
9. Lidija Čonka 1993 tehničar hortikulture Sonta
10. Saćip Saćipović 1967 radnik Zemun
11. Antun Čonka 1969 preduzetnik Sonta
12. Ika Barbu 1973 domaćica Banatsko Novo Selo
13. Zoran Amedović 1966 radnik Leskovac
14. Dragan Đurđević 1956 radnik Bavanište
15. Sonja Savić 1975 domaćica Žitkovac
16. Orhan Džemaili 1980 bagerista Kostolac
17. Gusti Ivanov 1963 radnik Sefkerin
18. Zagorka Grujić 1979 šminkerka Kovačica
19. Zoran Zlatković 1966 konfekcionar Pirot
20. Maja Krstić 1977 dipl. psih. master Vlasotince
21. Nikola Jovanović 1965 radnik Golubinci
22. Dragan Đorđević 1971 teolog Niš
23. Dragana Stanković 1990 kuvar Šabac
24. Dragan Trajković 1987 SSS Leskovac
25. Zorica Bošnjak 1968 domaćica Bački Monoštor
26. Laslo Nikolić 1953 zidar Srbobran
27. Slavko Ilijić 1961 VSS nastavnik Beograd-Kaluđerica
28. Anja Oršoš 1990 domaćica Bački Monoštor
29. Marjan Nikolić 1994 student Crna Bara
30. Amet Ramadanović 1960 nezaposlen Gudurica

 


 1. ROMI ZA BOLJU BUDUĆNOST

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Vitomir Mihajlović 1958 profesor Prokuplje
2. Amet Arifi 1957 socijalni radnik Bujanovac
3. Ana Saćipović 1957 novinar Niš
4 Vasip Bakić 1956 nastavnik Leskovac
5. Dragan Ristić 1972 producent Beograd
6. Živadinka Đorđević 1969 preduzetnik Paraćin
7. Živojin Mitrović 1969 menadžer Beograd
8. Slavko Jovanović 1963 menadžer Beograd
9. Radmila Gačević 1955 master – menadžer Beograd
10. Zoran Stanković 1973 ugostitelj Beograd
11. Zoran Petrović 1964 pedagoški asistent Draginje
12. Slađana Jovanović 1973 trgovac Valjevo
13. Zoran Asanović 1960 potpukovnik Vranje
14. Vladislav Jašarević 1956 penzioner Pirot
15. Anica Ćerimović 1994 visoka strukovna škola Žitorađa
16. Ibro Idić 1973 ekonomista Bujanovac
17. Dejan Stojković 1964 finansijski tehničar Smederevo
18. Sanela Bahtijarević 1990 diplomirani politikolog Trstenik
19. Sefedin Šapranci 1970 radnik Kostolac
20. Ljubiša Jovanović 1962 ekonomista Obrenovac
21. Ksenija Durmišević 1983 vaspitač Bela Palanka
22. Nebojša Ristić 1966 tehničar Jagodina
23. Živoslav Simić 1962 prosvetni radnik Veliko Gradište
24. Mirjana Jovanović 1990 diplomirani menadžer Beograd
25. Selver Demirović 1973 bravar Žitorađa
26. Enver Asani 1959 profesor Vranjska Banja

 

 1. „ROMSKI GLAS ZA EVROPU”

 

Kandidati na izbornoj listi su:

 

Red. broj Ime i prezime Datum rođenja Zanimanje Prebivalište
1. Marija Aleksandrović 1972 profesor srpske književnosti i jezika Žabalj
2. Jelena Jovanović 1980 diplomirani menadžer Novi Sad
3. Branislav Jovanović 1989 sudski tumač za romski jezik Stari Banovci
4. Vesna Novakov 1967 tehnolog šećera Kovin
5. Klaudija Kurina 1976 predsednica udruženja Subotica
6. Negoslav Jovanović 1984 vodoinstalater Obrež
7. Svetislav Jovanović 1982 apsolvent medicine Niš
8. Marina Jovanović 1987 strukovni ekonomista Surčin
9. Lazar Nikolić 1989 student Turija
10. Emin Selimi 1988 vaspitač Beočin
11. Jelica Mišković 1981 referent za romska pitanja Bogojevo
12. Dragan Jovanović 1958 preduzetnik Valjevo
13. Stevan Jovanović 1994 student Beška
14. Zorica Novakov 1991 ekonomski tehničar Ilandža
15. Darko Marković 1993 trgovac Ruma
16. Kilino Stojkov 1995 turistički tehničar Novo Miloševo
17. Živka Fan 1982 pedagoški asistent Žabalj
18. Zoran Jovanović 1990 student Belegiš
19. Stevan Oršoš 1962 3idar Bački Monoštor
20. Živana Živanović 1987 pravni tehničar Bačko Gradište
21. Miodrag Jovanović 1990 dramski umetnik Čortanovci
22. Zoran Petrović 1996 učenik Vajska
23. Katica Nikolić 1981 trgovac Neuzina
24. Biljana Mrđa 1993 medicinska sestra Žitište
25. Filip Angelovski 1993 poljoprivredni tehničar Jabuka
26. Maja Durmišević 1990 strukovni vaspitač Naselje Dolac
27. Ljiljana Šajn 1966 nastavnik romskog jezika Kovačica
28. Boža Stojković 1957 službenik za informacije Beograd
29. Maja Jovanović 1987 pedagoški asistent Tovariševo
30. Miroslav Ilić 1975 službenik Odžaci
31. Đura Ferković 1968 radnik Kikinda
32. Željka Nikolić 1990 frizer – manikir Novi Sad
33. Milan Nikolić 1985 radnik Šajkaš
34. Mirjana Čoti 1990 pedagoški asistent Bečej
35. Natalija Bošnjak 1983 ženski frizer Sombor

 

Prva nagrada u Briselu

Prva nagrada Evropske komisije  za integraciju Roma

Članak na RTK

Članak Evropske komisije

Alati za samoprocenu

Obuka za korišćenje Alata za samoprocenu lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost

10575397_10152457494553043_4304098925116359239_o

Juče je u Medija centru u Kragujevcu OEBS organizovao obuku  za lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost i NVO iz Kraljeva i Kragujevca. Članice i članovi lokalnih tela su istovremeno uključeni i u projekat U. Fenomena “Uvođenje rodne ravnopravnosti u lokalne politike u centralnoj Srbiji” u toku kojeg će sprovesti inicijative za povećanje učešća žena u mesnim zajednicama (Kraljevo) i za izradu LAPa ravnopravnosti (Kragujevac).

Klub čitanja

Klub čitanja – projektna aktivnost koju sprovodi naša organizacija podržana od strane Romskog Edukativnog Fonda

Od septembra meseca krenuli smo sa “Klubom čitanja” u prostorijama naše organizacije. Našе učesnicе i jedan učesnik iz naselja Bresnica, Korman i Licika, zajedno sa fasilitatorkama pričali su priče svojoj deci. Mališani i roditelji su lepo i kvalitetno proveli svoje vreme.

Konkurs za učenike

 

Конкурс за доделу студентских кредита, стипендија, студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/2015. годину

 

studentska-knjizica-indeks-overa-semestra-rtv-1-jpg_660x330

Услове конкурса, потребна документа, критеријуми за утврђивање редоследа кандидата као и детаљне информације о конкурсу за ученичке стипендије и кредите можете погледати на овом линку: Извор вести

Moć promene

7.9.2014. god u prostorijama Obrazovno kulturne zajednice Roma Romanipen održana je još jedna radionica u nizu sa ciljem osnaživanja Romkinja u Kragujevcu.

Pročitaj ceo tekst

Prilog Regionalne televizije Kanal 9

Prilog Regionalne televizije Kanal 9 o distribuciji školskog pribora i udžbenika Obrazovno-kulturne zajednice Roma “Romanipen” za ukupno 114 deteta romske nacionalnosti

Dana 01.09.2014.godine u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac, organizovana distribucija školskog pribora i udžbenika za ukupno 114 deteta romske nacionalnosti (52 polaznika u Pripremni predškolski program i 62 polaznika u I razred Osnovne škole), ova inicijativa predstavlja sistemski mehanizam podrške grada procesu obrazovne i socijalne inkluzije Roma na tertoriji grada Kragujevca i sprovodi se već 7 godina unazad uz finansijsku podršku grada Kragujevca i Romskog Edukativnog Fonda – REF-a i deo je redovnih aktivnosti koje su planirane Akcionim planom za unapređivanje obrazovnog statusa Roma u gradu Kragujevcu.

ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  за избор ученика ромске националности уписаних у средње школе за доделу стипендија за школску 2014/15. годину

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који сунаведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

stipendije1. Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs) или се одштампана може добити поштом као препоручена пошиљка, на електронски захтев средње школе коју ученик похађа (мејл адреса: refserbia@romaeducationfund.org) Pročitaj ceo tekst

Polazak u PPP i prvi razred

 

Podrška romskoj deci i učenicima za polazak u PPP i prvi razred

 

10658986_601777486601749_6778118313175354791_oDana 01.09.2014.godine u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac, organizovana distribucija školskog pribora i udžbenika Pročitaj ceo tekst i pogledajte galeriju slika

,,Materijalna podrška deci romske nacionalnosti za ulazak u redovni obrazovni sistem”

sajt ppp i prvi razredSaopštenje za javnost

,,Materijalna podrška deci romske nacionalnosti za ulazak u redovni obrazovni sistem”
U ponedeljak , 01.09.2014. u 12 časova u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac ( sala ,,Duga“) organizovaće se distribucija školskog pribora i udžbenika za ukupno 114 deteta romske nacionalnosti (52 polaznika u Pripremni predškolski program i 62 polaznika u I razred Osnovne škole ) , koja se organizuje u okviru projekta ,, Materijalna podrška za uključivanje i opstajanje romske dece i učenika u redovnom obrazovnom sistemu u gradu Kragujevcu “ .
Projekat realizuje Obrazovno-kulturna zajednica Roma ,,Romanipen” uz podršku grada Kragujevca . Ova inicijativa predstavlja sistemski mehanizam podrške grada procesu obrazovne i socijalne inkluzije Roma na tertoriji grada Kragujevca i sprovodi se već 7 godina unazad i deo je redovnih aktivnosti koje su planirane Akcionim planom za unapredjivanje obrazovnog statusa Roma u gradu Kragujevcu .
Skupu će prisustvovati predstavnici Ministarstva prosvete – Školske uprave Kragujevac , Gradske uprave za obrazovanje , Predškolske ustanove ,,Nada Naumović“ i Osnovnih škola u Kragujevcu . Ispred grada Kragujevca skupu će obratiti član Gradskog veća za socijalnu politiku , zdravstvo i brigu o deci gospodin Vladan Jovanović , dok će se ispred OKZ,,Romanipen” govoriti izvršni direktor Božidar Nikolić .
Za vise informacija o organizaciji pomenutog skupa možete se obratiti kontakt osobi organizacije za odnose sa javnošću :
Tanji Djordjević
Tel /fax : +38134311869
+381653118696
E-mail: office@romanipen.org.rs

Konkurs za dodelu stipendija srednjoškolcima

Konkurs  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija

KONKURS

za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2014/15. godinu.
Pročitaj ceo tekst

U sustret Novoj 2014. godini

Uz podršku Studentskog humanitarnog fonda “Osmeh na dar” studenata Univerziteta u Kragujevcu i Romskog edukativnog fonda, našim mališanima podeljeni su novogodišnji paketići kojima je uneta radost u dom mnogih porodica.
Deca su sa svojim roditeljima, našim prijateljima i saradnicima u prostorijama Biblioteke igračaka provela veselo i razigrano popodne, družili smo se i zajedno radovali predstojećim praznicima.
Svim našim drugarima, dragim roditeljima, saradnicima i prijateljima želimo srećne praznike i uspešnu 2014. godinu.

FB OKZ “Romanipen”

Paketići za decu koja su korisnici Biblioteke igračaka

Sastanak Lokalnog tima podrške romskoj deci i porodicama

Dana 13. decembra 2013.godine u 13 časova u prostorijama OKZ “Romanipen” održaće se radni sastanak Lokalnog tima podrške romskoj deci i roditeljima formiran u okviru projekta “Snažni od početka”.
Lokalni tim podrške nastao je kao projektna inicijativa u cilju unapredjivanja usluga institucija na lokalnom nivou prema romskoj zajednici. U tim su uključene sve institucije koje mogu doprineti poboljšanju položaja zajednice.

Pročitaj ceo tekst i pogledajte video prilog i galeriju slika

Obuka vaspitača, pedagoških asistenata i saradnika Lokalnog tima podrške romskoj deci i porodicama

Ovog vikenda, 6.7.8. decembra 2013. godine u prostorijama PU “Nada Naumović” održan je seminar “Ni crno ni belo- program za rad sa decom i mladima: obrazovanje za prevazilaženje predrasuda, razvoj tolerancije i negovanje interkulturalnosti” koji su vodili treneri Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda.
Pročitaj ceo tekst i pogledajte video prilog i galeriju slika

Zdravstvena radionica -Prevencija malignih bolesti kod žena

Dana 30.11.2013. godine u prostorijama OKZ “Romanipen” realizovana je prva u nizu zdravstvenih radionica u saradnji sa Preventivnim centrom Doma zdravlja Kragujevac i dr Vidom Žubrinić.

Ovo je samo još jedan vid inicijative  Lokalnog tima za podršku romskim  porodicama  koji je formiran u okviru programa “Snažni od početka- Romska deca, porodice i zajednice- Unapređivanje roditeljskih veština i porodične sredine za učeneje” koji će i u narednom periodu delovati u oblasti zdravlja i zdravstvene zaštite kako bi se unapredili postojeći i stvorili novi mehanizmi za poboljšavanje uslova za zdrav život u romskoj zajednici.

Akcionim planom  Tima podrške u koji je uključen i projektni tim OKZ “Romanipen”  predviđeno je kontinuirano raditi na posredovanju između porodica i zdravstvenih ustanova, kao i na podizanju svesti o značaju zauzimanja aktivne uloge u očuvanju sopstvenog zdravlja.

 

 

“Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima”

U prostorijama Hotela Grand u Valjevu, održaće se radionica pod nazivom “Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima” , koja se realizuje u okviru projekta ,, Pristup fondovima EU za Rome” .
Pomenuti projekat realizuje OKZ Romanipen na teritoriji Centralne Srbije.
Cilj projekta je da doprinese poboljšanju položaja romske zajednice tako što će povećati mogućnosti državnih institucija, lokalne samouprave i civilnog društva da konkurišu za raspoloživa sredstva EU u cilju sprovođenja politika inkluzije Roma u Srbiji kada su u pitanju uslovi stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. Projekat se temelji na osnaživanju samih Roma da učestvuju u projektnom ciklusu u skladu sa standardima Evropske unije.
Ovo je cetvrta radionica u nizu koja će se organizovati na teritoriji Zapadne Srbije , na koju su pozvane OCD koje se bave romskim pitanjima i predstavnici institucija sa teritorije Kolubarskog okruga.

OKRUGLI STO ,,Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji ” u Valjevu
MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA EU FONDOVA

Treći u nizu Okrugli sto ,, Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima” za učesnike sa teritorije Sumadijskog, Podunavskog i Rasinskog okruga

Dana 20. novembra u 10 časova u prostorijama hotela Kragujevac odrzace se Okrugli sto pod nazivom ,, Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima” , koja se realizuje u okviru projekta ,, Pristup fondovima EU za Rome” . Pomenuti projekat realizuje OKZ Romanipen na teritoriji Centralne Srbije u saradnji sa partnerskom organizacijom iz Prokuplja.
Cilj projekta je da doprinese poboljšanju položaja romske zajednice tako što će povećati mogućnosti državnih institucija, lokalne samouprave i civilnog društva da konkurišu za raspoloživa sredstva EU u cilju sprovođenja politika inkluzije Roma u Srbiji kada su u pitanju uslovi stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. Projekat se temelji na osnaživanju samih Roma da učestvuju u projektnom ciklusu u skladu sa standardima Evropske unije.
Ovo je treca radionica u nizu koja će se organizovati na teritoriji Centralne Srbije , na koju su pozvane OCD koje se bave romskim pitanjima i predstavnici institucija sa teritorije Sumadijskog, Podunavskog i Rasinskog okruga .

Okrugli sto “Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji” u Kragujevcu

Televizijski prilog “Pristup EU fondovima za Rome”

Okrugli sto “Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima”

Dana 11. novembra 2013.godine u 11 časova, u prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga održaće se Okrugli sto pod nazivom “Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima” koji se realizuje u okviru projekta “Pristup EU fondovima za Rome”. Pomenuti projekat realizuje OKZ “Romanipen ” koja ima odgovornost za menadžment projekta za područje Centralne Srbije, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Prokuplja i Požarevca.
Cilj projekta je da doprinese poboljšanju položaja romske zajednice tako što će povećati mogućnosti državnih institucija, lokalne samouprave i civilnog društva da konkurišu za raspoloživa sredstva EU u cilju sprovođenja politika inkluzije Roma u Srbiji u oblasti stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. Projekat se temelji na osnaživanju samih Roma da uzmu učešće u projketnom ciklusu u skladu sa standardima EU.
Ovo je druga u nizu radionica koja će se realizovati na području Centralne Srbije, na koju su pozvane OCD koje se bave pitanjima romske zajednice, kao i predstavnici institucija Braničevskog i Podunavskog okruga.

OKRUGLI STO ,,Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji ”

Televizijski prilog / Okrugli sto “”Pristup fondovima EU za Rome” U Požarevcu

Sastanak lokalnog tima za unapređenje zdravstvene zaštite romskih porodica

U Skupštini grada Kragujevca 17. oktobra 2013. godine održan je sastanak lokalnog tima za podršku romskoj deci i porodicama koji radi u oblasti unapređenja zdravstvenih usluga za romske porodice.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Grdaske uprave za zdravstvo, Gradskog veća za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci, članica Gradskog veća, lekari Doma zdravlja Kragujevac, koordinator za romska pitanja, kao i projketni tim OKZ “Romanipen”. Doprinos radu i kvalitetu zdravstvenog programa u okviru projekta “Snažni od početka- Romska deca, porodice i zajednice Unapređenje roditeljskih veština i porodične sredine za učenje ” dale su stručni konsultanti Centra za interaktivnu pedagogiju Snežana Malešev i Olga Malešević, a sastanak je vodila samostalna saradnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Angelina Skarep.

Nakon predstavljanja ciljeva projekta, kojim je obuhvaćen i zdravstveni program, usledila je diskusija oko preuzimanja zajedničkih inicijativa projektnog tima, facilitatorki i zdravstvenih ustanova u naseljima u kojima žive romske porodice. Ovo je akcija kojom će se zdravstvene ustanove učiniti dostupnijim za romske porodice, a paralelno će se raditi na podizanju svesti za uzimanje aktivne uloge u očuvanju i unapređivanju sopstvenog i zdravlja svoje dece.

Nastavak akcije poklanjanja igračaka

Nakon što su, u okviru nacionalnog programa obeležavanja Dečije nedelje pod sloganom “Slušajte mama i tata, želim sestru il’ brata”, kroz lokalnu akciju “Deca deci”, mališani iz kragujevačkih vrtića, predškolskih grupa i osnovnih škola poklonili igračke svojim drugarima, rešili smo da obradujemo decu iz romskih naselja Korman, Bresnica i Licika i igračke koje smo prikupili poklonili i time pokazali da deca mogu mnogo da učine jedna za drugu.
Pročitaj ceo tekst i pogledajte galeriju slika

“Deca deci” u okviru nacionalnog programa Dečije nedelje

Povodom obeležavanja Dečije nedelje pod sloganom “Deca deci” predškolci i osnovci iz Kragujevačkih škola poklanajli su igračke svojim drugarima i time pokazali da u dečijem svetu ne postoje granice i razlike koje se ne mogu prevazići.
Pročitaj ceo tekst i pogledajte video prilog i galeriju slika

Promocija “Biblioteke igračaka”

slika biblioteka

U okviru nacionalnog programa obeležavanja Dečije nedelje sa motoom “Slušajte mama i tata želim sestru il΄ brata ” u Kragujevcu na gradskom trgu kod Krsta će se 8. oktobra u 11 časova desiti promocija “Biblioteke igračaka” OKZ “Romanipen”.
Pročitaj ceo tekst

5. Regionalna konferencija edukatora- Sarajevo

Nedavno je u Sarajevu završena 5. Regionalna konferencija edukatora čija je tema bila planiranje, formativno praćenje i vannastvane aktivnosti u funkciji razvoja ključnih kompetencija kod dece.
Ova tema je više od decenije u fokusu interesovanja obrazovnih reformi na području Evropske Unije, kao i u zemljama u regionu. Ove reforme se odnose na kritičko promišljanje, primenu naučenog, kreativnost, inovativnost kao i kvalitet samog procesa učenja i podučavanja.
Vaspitanje i obrazovanje imaju veoma značajnu ulogu u jačanju društvene kohezije i razvoju ključnih vrednosti kao što su jednakost, tolerancija i poštovanja i zato je važno preispitati u kojoj meri obrazovni sistemi omogućavaju razvoj i negovanje ovih vrednosti, kao i za razvijanje pitanja ličnog identiteta, kulturne i društvene osetljivosti i odgovornosti.

Pročitaj ceo tekst

Program materijalne podrške deci romske nacionalnosti za ulazak u redovni obrazovni sistem

Projekat realizuje Obrazovno-kulturna zajednica Roma “Romanipen” uz podršku grada Kragujevca. Ova inicijativa predstavlja sistemski mehanizam podrške grada Kragujevca procesu obrazovne i socijalne inkluzije Roma na tertoriji grada Kragujevca i sprovodi se već 6 godina unazad i deo je redovnih aktivnosti koje su planirane Akcionim planom za unapredjivanje obrazovnog statusa Roma u gradu Kragujevcu.
Pročitaj ceo tekst

POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA

POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA „CENTRI ORGANIZOVANjA ROMSKE ZAJEDNICE – KA FORMIRANjU ZAJEDNIČKOG INTERESA“

– jul 2013.

U Kragujevcu je prvom radnom posetom predstavnika Romsko edukativno kreativnog centra otpočela realizacija projekta „Centri organizovanja romske zajednice – ka formiranju zajedničkog interesa“ podržanog  od strane regionalne kancelarije za jugoistočnu Evropu Rossa Luxemburg Stiftung .

Planirano je da se u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Požarevca  i Vranja radi na izradi platforme novog socijalnog organizovanja romske zajednice.

Pročitaj ceo tekst

Druga obuka facilitatora/ki na projektu „Snažni od početka- Romska deca, porodica i zajednica- unapređivanje roditeljskih veština i kućnog okruženja za učenje i razvoj“

12.7.2013.

POČELA  JE  DRUGA FAZA PROJEKTA „Snažni od početka- Romska deca, porodica i zajednica- unapređivanje roditeljskih veština i kućnog okruženja za učenje i razvoj“

Proteklog vikenda u Beogradu projektni tim Romanipena prošao je obuku Centra za interaktivnu pedagogiju za  nastavak realizacije projekta „Snažni od početka- Romska deca, porodica i zajednica- unapređivanje roditeljskih veština i kućnog okruženja za učenje i razvoj“ koji je  podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo i Romskog edukativnog fonda.  Zajedno sa partnerskim organizacijama iz Subotice, Niša i Beograda, u toku trodnevne obuke , radili smo na unapređivanju veština za rad sa porodicama dece uzrasta do 5,5 godina.

Pročitaj ceo tekst

Afirmativna akcija za upis na fakultete i visoke škole

Afirmativna akcija za upis na fakultete i visoke škole je počela.

Kako se koristi princip Afirmativne mere za upis na fakultete?

Pročitaj ceo tekst

ZAVRŠETAK PROJEKTA

4. jul 2013.

Povodom završetka projekta, 4. Jula u Medija centru u Beogradu  održan je zajedniči sastanak organizacija na projektu  Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima koji je finansijski podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija i Fondacije Instituta  za otvoreno društvo Mađarska.

Pročitaj ceo tekst

Druga faza projekta “Snažni od početka: Romska deca, porodice, zajednice – unapređivanje roditeljskih veština i porodične sredine za učenje“

02.07.2013.

U Skupštini grada Kragujevca održan je zajednički sastanak OKZ “Romanipen” i Tima projekta sa predstavnicima  lokalne samouprave i stručnih institucija o nastavku realizacije  projekta “Snažni od početka: Romska deca, porodice, zajednice – unapređivanje roditeljskih veština i porodične sredine za učenje“.

Pročitaj ceo tekst

Fondacija Novak Djoković

 

Direktor Fondacije Novak Đoković, Jelena Ristić, uručila je danas donaciju vrednu 12.000 evra Romanipenu, obrazovno – kulturnoj zajednici Roma iz Kragujevca.

fondacija-novak-dokovic-1365683697-295197

Pročitaj ceo tekst