ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  за избор ученика ромске националности уписаних у средње школе за доделу стипендија за школску 2014/15. годину

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који сунаведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

stipendije1. Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs) или се одштампана може добити поштом као препоручена пошиљка, на електронски захтев средње школе коју ученик похађа (мејл адреса: refserbia@romaeducationfund.org) (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА, преузети на следећој Интернет страни http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi)

2. Оверену Потврду од средње школе коју ученик похађа да је уписан у први, други, трећи или четврти разред школске 2014/15. године као редован ученик (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА, преузети на следећој Интернет страни http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi);

3. Оверену Потврду школе у којој је ученик завршио претходни разред о броју оправданих и неоправданих изостанака у школској 2013/14. години. (ОБРАЗАЦ број 3. – ПОТВРДА, преузети на следећој Интернет страни http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi);

4. Оверену фотокопију сведочанства о завршеном претходном разреду;

5. Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије која је објављена као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs) или се одштампана може добити поштом као препоручена пошиљка, на захтев електронским путем од средње школе коју ученик похађа (мејл адреса: refserbia@romaeducationfund.org) (ОБРАЗАЦ број 4.-ИЗЈАВА, преузети на следећој Интернет страни http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi);

6. Оверену Потврду Националног савета ромске националне мањине односно Канцеларије за инклузију Рома односно Општинског координатора за ромска питања или Препруке за доделу стипендија регистрованог удружења грађана који се бави унапређивањем положаја Рома да је кандидат припадник ромске националне мањине која је објављена као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs) или се одштампана може добити поштом као препоручена пошиљка на захтев електронским путем од средње школе коју ученик похађа (мејл адреса: refserbia@romaeducationfund.org) (ОБРАЗАЦ број 5 – ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини, преузети на следећој Интернет страни http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi);

7. Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије ученика, без обзира на датум издавања;
Конкурсна документација се не враћа пошиљаоцу.

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Рок за пријављивање на Конкурс је од 20. августа до 15. септембра 2014. године

Извор текста

Comments are closed.