5. Regionalna konferencija edukatora- Sarajevo

Nedavno je u Sarajevu završena 5. Regionalna konferencija edukatora čija je tema bila planiranje, formativno praćenje i vannastvane aktivnosti u funkciji razvoja ključnih kompetencija kod dece.
Ova tema je više od decenije u fokusu interesovanja obrazovnih reformi na području Evropske Unije, kao i u zemljama u regionu. Ove reforme se odnose na kritičko promišljanje, primenu naučenog, kreativnost, inovativnost kao i kvalitet samog procesa učenja i podučavanja.
Vaspitanje i obrazovanje imaju veoma značajnu ulogu u jačanju društvene kohezije i razvoju ključnih vrednosti kao što su jednakost, tolerancija i poštovanja i zato je važno preispitati u kojoj meri obrazovni sistemi omogućavaju razvoj i negovanje ovih vrednosti, kao i za razvijanje pitanja ličnog identiteta, kulturne i društvene osetljivosti i odgovornosti.


Učešćem na ovoj Konferenciji dobili smo priliku da razmenimo iskustva sa predavačima, vaspitačima i organizacijama koje se bave pitanjima obrazovanja u svim bivšim republikama Jugoslavije. Takođe smo čuli primere dobre prakse sprovođenja mera inkluzivne politike u regionu, osobito od zemalja koje su članice EU. Otpočeo je i rad na pridruživanju mreži čime možemo unaprediti svoje kapacitete i težiti ka zajedničkom cilju poboljšanja položaja romske dece u obrazovnom sistemu.
Nosimo veoma lepa iskustva sa ovog skupa koji je odisao duhom zajedništva, saradnje i ljubavi prema deci u čijem interesu svi mi delamo.

Comments are closed.