Druga obuka facilitatora/ki na projektu „Snažni od početka- Romska deca, porodica i zajednica- unapređivanje roditeljskih veština i kućnog okruženja za učenje i razvoj“

12.7.2013.

POČELA  JE  DRUGA FAZA PROJEKTA „Snažni od početka- Romska deca, porodica i zajednica- unapređivanje roditeljskih veština i kućnog okruženja za učenje i razvoj“

Proteklog vikenda u Beogradu projektni tim Romanipena prošao je obuku Centra za interaktivnu pedagogiju za  nastavak realizacije projekta „Snažni od početka- Romska deca, porodica i zajednica- unapređivanje roditeljskih veština i kućnog okruženja za učenje i razvoj“ koji je  podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo i Romskog edukativnog fonda.  Zajedno sa partnerskim organizacijama iz Subotice, Niša i Beograda, u toku trodnevne obuke , radili smo na unapređivanju veština za rad sa porodicama dece uzrasta do 5,5 godina.


Program obuke sadrži  više različitih segmenata kojima je obuhvaćen zdravstveni program za unapređenje i očuvanje zdravlja male dece, kućne posete porodicama, rad sa decom, struktuiranje aktivnosti u zajednici, radionice za osnaživanje roditelja, dokumentovanje, praćenje i vrednovanje postignutog.

Cilj  projekta je da se kroz sistematski rad doprinese osnaživanju romske zajednice i institucija na lokalu, da se unapredi kompetentnost roditelja  kako bi se stvorili bolji uslovi za odrastanje male dece.

Drugim delom projekta pored ustaljenih aktivnosti sa majkama planirano je održavanje sastanaka  sa ostalim članovima porodice, izvođenje kreativnih radionica sa decom i roditeljima, nabavka igračaka, uređivanje prostora u naselju kroz mini akcije roditelja, razvijanje akcionih planova za svako naselje, saradnja sa lokalnim intitucijama kao i izrada filmske i foto dokumentacije.

Obuka je bila odličan početak nastavka realizacije projekta jer su članovi projektnih timova iz više gradova imali priliku da razmene  iskustva iz pilot faze projekta, da prezentuju ostvarene rezultate i da se upoznaju sa novim oblastima rada kroz prezentacije stručnih predavača iz oblasti zdravstva, patronaže, psihologije, komunikacija i foto-video zapisa.

Comments are closed.