Integrativni pristup inkluziji Roma

Picture 036Sastanak je organizovan u okviru stručne posete za predstavnike/ce organizacija iz Evrope koje se bave unapređivanjem položaja Roma. Organizatori sastanka pored OKZ “Romanipen” , CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju i International Step by Step Association (ISSA) iz Holandije.
U poseti nam je bilo devet saradnika/ca iz organizacija: ABCittà i Associazione 21 luglio iz Italije, Pedagogical center/City of Ghent iz Belgije, Mediation Northern Ireland, kao i programska direktorka i senior programska menadžerka ISSA.
Srbija je izabrana kao zemlje u kojoj se sistemski radi na unapređivanju položaja romske populacije, ima razvijen civilni sektor koji je aktivan u ovoj oblasti i u kojoj je uspostavljena saradnja državnih i udruženja koja se bave pitanjima Roma.
Cilj posete je upoznavanje sa uslovima u kojima žive Romi u Srbiji i programima kojima se unapređuje socijalna inkluzija dece, mladih i porodica, posebno u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite. U okviru posete, posećena je OŠ ” 19.oktobar” koja ima pedagoškog asistenta, obavljen je razgovor sa majkama koje učestvuju u programu Strong from the start kao i predstavnicima gradskog lokalnog tima za inkluziju Roma.

Picture 079 Picture 035 Picture 038 Picture 044 Picture 045 Picture 047 Picture 051 Picture 052 Picture 055 Picture 061 Picture 063 Picture 072 Picture 074 Picture 075 Picture 076 Picture 077 Picture 078

Comments are closed.