Kick off konferencija

Mreža podrške romskoj deci ranog uzrasta u Srbiji – REYNS

U cilju informisanja šire javnosti, međunarodnih, nacionalnih i lokalnih zainteresovanih strana, kao i potencijalnih članova nacionalne mreže podrške romskoj deci ranog uzrasta, u utorak, 22.marta 2016. sa početkom u 12 časova u Medija centru Beograd ( II sprat , mala sala ) organizujemo konferenciju na kojoj ćemo prezentovati do sada realizovane pripremne aktivnosti u okviru Mreže i najaviti planirane aktivnosti za nastupajući period.
Od januara 2016 godine započet je proces uspostavljanja nacionalne mreže podrške romskoj deci ranog uzrasta u Srbiji – REYNS ( Romani Early Years Network Serbia ) .
Pomenuta inicijativa pokrenuta je u partnerstvu Asocijacije pedagoških asistenata Srbije , CIP Centra za interaktivnu pedagogiju i organizacije Ruke prijateljstva iz Kraljeva .
REYNS je mreža pojedinaca koja ima misiju da pruži doprinos boljem i pravičnijem položaju romske dece zahvaljujući primeni najnovijih saznanja u oblasti ranog razvoja .Ciljevi Mreže podrške romskoj deci u ranog uzrasta u Srbiji su :
• Podizanje kvaliteta usluga (obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih) koje utiču na razvoj dece ranog uzrasta u romskoj zajednici
• Podrška stručnom razvoju stručnjaka koji rade sa decom porodicama iz romskih zajednica
• Stvaranje mogućnosti za profesionalni razvoj i razmenu iskustava i dobrih praksi u oblasti ranog razvoja dece kroz seminare, radionice, konferencije, onlajn biblioteku
• Unapređenje saradnje i partnerstva između romske zajednice, profesionalaca koji rade sa romskom decom i kreatorima politika
• Zastupanje prava romske dece na jednak pristup kvalitetnom vaspitanju i obrazovanju i podsticajnom okruženju za razvoj i učenje.

https://www.facebook.com/events/243019329369312/

Comments are closed.