“Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima”

U prostorijama Hotela Grand u Valjevu, održaće se radionica pod nazivom “Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima” , koja se realizuje u okviru projekta ,, Pristup fondovima EU za Rome” .
Pomenuti projekat realizuje OKZ Romanipen na teritoriji Centralne Srbije.
Cilj projekta je da doprinese poboljšanju položaja romske zajednice tako što će povećati mogućnosti državnih institucija, lokalne samouprave i civilnog društva da konkurišu za raspoloživa sredstva EU u cilju sprovođenja politika inkluzije Roma u Srbiji kada su u pitanju uslovi stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. Projekat se temelji na osnaživanju samih Roma da učestvuju u projektnom ciklusu u skladu sa standardima Evropske unije.
Ovo je cetvrta radionica u nizu koja će se organizovati na teritoriji Zapadne Srbije , na koju su pozvane OCD koje se bave romskim pitanjima i predstavnici institucija sa teritorije Kolubarskog okruga.

OKRUGLI STO ,,Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji ” u Valjevu
MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA EU FONDOVA

Comments are closed.