Radionica za “decu u pokretu”

U okviru programa “Muzej u pokretu za dečja prava koga u Srbiji realizuje C31 – Centar za razvoj kulture dečjih prava u saradnji sa Muzejom  21. Oktobar- Kragujevac, OCD  Romanipen, Školskom  upravom  Kragujevac i Muzejom grada Beograda , u petak 24. oktobra u Muzeju 21. oktobar, od 15h do 16.30h, će se održati predavanje o savremenim kolekcijama u muzejima i njihovoj upotrebi u obrazovnim i kulturnim programima sa decom i mladima, koje će voditi naši partneri iz Muzeja grada Stokholma.Stručnjaci iz Stokholma će nam predstaviti svoj rad i pozvati nas na diskusiju o stvaranju novih muzejskih kolekcija sa posebnim fokusom na uključivanje dece i  mladih u ovaj aspekt muzejskog rada i njegovo povezivanje sa obrazovnim programima.

U  cilju proširivanja projekta „Muzej prošlosti za budućnost“  u pre podnevnim časovima u Muzeju 21. oktobar organizoveće se  radionica  sa „decom u pokretu“ (deca migranti, deca iz procesa readmisije, interno raseljeni, deca izbeglice) koja imaju privremeno boravište u Kragujevcu, a čije životne priče biti  integrisane u program“Muzej u pokretu za dečja prava” .

U kontekstu priprema za planirane   projektne aktivnosti koje će se održati  u Muzeju 21.oktobar , danas 21, oktobra od 16 casova  u prostorijama OCD Romanipen održana je pripremana radionica sa “decom u pokretu” u kojoj je uzelo učešća  14 dece( 5 dečaka i 9 devojčica )  uzrasta od 12 do 16 godina .  Radionicu su vodile saradnice iz C31 – Centar za razvoj kulture dečjih prava ,  Nina Stamenković, socijalni radnik i Kristina Drini pedagog .

Picture 021 Picture 020 Picture 019 Picture 018 Picture 016 Picture 014 Picture 013 Picture 012 Picture 011 Picture 009 Picture 008 Picture 010 Picture 005 Picture 006 Picture 007 Picture 001 Picture 002 Picture 004

Comments are closed.