Sastanak Lokalnog tima podrške romskoj deci i porodicama

Dana 13. decembra 2013.godine u 13 časova u prostorijama OKZ “Romanipen” održaće se radni sastanak Lokalnog tima podrške romskoj deci i roditeljima formiran u okviru projekta “Snažni od početka”.
Lokalni tim podrške nastao je kao projektna inicijativa u cilju unapredjivanja usluga institucija na lokalnom nivou prema romskoj zajednici. U tim su uključene sve institucije koje mogu doprineti poboljšanju položaja zajednice.


Zajedničkim radom rojektnog tima do sada su ostvareni određeni pomaci i pokrenute različite inicijative.
Kao što je definisano akcionim planom Lokalnog tima, u saradnji sa Gradskom upravom grada Kragujevca realizovali smo promociju projekta u okviru programa Dečije nedelje kada je prikupljen kontigent igračaka za decu iz romskih naselja. U ovu aktivnost bile su uključene porodice iz četiri romska naselja.
Lokalni tim ne radi samo na polju usluga ka romskoj zajednici već se zalaže za stvaranje podsticajnijeg okruženja za odrastanje sve dece u gradu. Učešćem u akciji protiv trgovine ljudima pokazali smo da nam je bitno da prepoznamo zajedničke probleme u zajednici, delujemo na njihovu transparentnost i tražimo načine na koje možemo doprineti njihovim rešenjima.
U opseg delovanja Lokalnog tima spada i iniciranje kontiniiranog druženja dece iz vrtića “Duga” pri Crvenom krstu Kragujevac i dece koja su korisnici našeg programa. Ova aktivnost doprinosi integraciji mališana u širu zajednicu i izlaženje iz naselja u kojima ne postoje adekvatni uslovi za odrastanje dece.
Kao deo ovog programa podrške postoji i poseban segment vezan za unapređivanje zdravstvenih usluga prema romskoj zajednici. Do sada je održana jedna zdravstvena radionica uz podršku Centra za prevenciju Doma zdravlja Kragujevac čija je tema bila prevencija malignih oboljenja kod žena koja je bila izuzetno posećena.Uspostavli smo dobru sardanju sa lekarima Centra koji će nam i u narednom periodu pružati podršku u raznim vidovima aktivnosti.
Saradnici projektnog tima su i predstavnici Centra za socijalni rad, Školske uprave Kragujevac, predškolske ustanove “Nada Naumović” i Romski koordinator kao partneri sa kojima razmenjujemo informacije i kontinuirano nadograđujemo svoju bazu podataka na osnovu koje dalje kreiaramo svoje aktivnosti. Ovo je način da se jedan problem sagleda iz više različitim uglova, pospeše kanali delovanja ka njegovom rešavanju i sagledaju rezultati. U ovom segmentu nam je jako značajna saradnja sa predškolskom ustanovom i školskom upravom kako bi pratili rezultate i postignuća dece uključene u obrazovni sistem,a koja više ne spadaju u ciljnu grupu definisanu projektom, ali su svakako bitan deo napretka romske zajednice jer je to temelj promene koju želimo da postignemo.

Fotografije sa sastanka Lokalnog tima podrške romskoj deci i roditeljima

Comments are closed.