ZAVRŠETAK PROJEKTA

4. jul 2013.

Povodom završetka projekta, 4. Jula u Medija centru u Beogradu  održan je zajedniči sastanak organizacija na projektu  Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima koji je finansijski podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija i Fondacije Instituta  za otvoreno društvo Mađarska.

U toku realizacije projekta predstavnici organizacije Romanipen su sa drugim učesnicima iz Beograda, Žablja i Niša učestvovali u pripremi i organizaciji medijskih događaja i razvijanju strategija komunikacija sa medijima.

Na sastanku su učesnici imali priliku da razmene iskustva i razgovaraju o uspesima, izazovima ali i poteškoćama  koje stoje pred romskim aktivistima kada je predstavljanje u medijima u pitanju. Kroz praktičan rad i asistenciju medijskog konsultanta Miloša Đajića, aktivisti romske zajednice uspešno su realizovali šest medijskih događaja koji su predstavljeni u nacionalnim i lokalnim medijima.

Kao jedna od partnerskih organizacija OKZ Romanipen dobila je sertifikat za uspešno završenu obuku.

Ovo je jedan vid osnaživanja romskih nevladinih organizacija da na što bolji i realističniji  način predstave svoj rad kako na lokalu, tako i u nacionalnim medijima i da na taj način doprinesu sveukupnom poboljšanju slike koju javnost ima o romskoj zajednici.

Comments are closed.