Obrazovni program za majku i dete

Obrazovni program za majku i dete koji realizuju rosmke NVO podržan je od strane Romskog edukativnog fonda iz Budimpešte. Program ima za cilj da unapredi pristup obrazovanju romske dece tokom ranog detinjstva. Namenjen je majkama i deci uzrasta od 0-5/6 godina.

Planirano je da se program sprovodi:
• U okviru porodica – osnaživanjem i razvijanjem kapaciteta majki u učenju praktičnih roditeljskih veština i boljem razumevanju razvoja dece
• U okviru formalnog obrazovanja – kroz lobiranje kod lokalnih vlasti za veći stepen inkluzivnosti i podršku roditeljima prilikom upisa dece u pripremni predškolski program

Kroz treninge za majke, koji su kreirani u skladu sa lokalnim potrebama, u vidu kluba majki ili kroz set radionica razvijaće se veštine roditeljstva, govoriti o razvoju dece, o tehnikama i praksama razvoja motoričkih, emotivnih i društvenih veština kod dece i raditi na znanju jezika. Paralelno sa radionicama za majke organizovaće se i aktivnosti za decu. Tokom celog trajanja programa pružaće se podrška razmeni iskustava i znanja između partnerskih organizacija na projektu i jačanju senzitivnosti opštinskih vlasti i lokalnih institucija za razumevanje potreba Roma uopšte, a osobito romske dece najranijeg uzrasta.

Biblioteka igračaka – koja je deo naredne faze projekta ima za cilj da ojača roditeljske veštine putem pozajmljivanja stimulativnih, didaktičkih igračaka. Kroz radionice za decu i roditelje, organizovanje igara i različitih takmičenja biblioteka igračaka postaje važan činilac u razvoju zajednice jer pruža mogućnost za snažniju integraciju kako romske, tako i neromske dece u širu zajednicu.

Ishodi programa

• Povećanje pristupa ranom obrazovanju romske dece
• Jačanje kapaciteta lokalnih (ženskih) NVO za sprovođenje obrazovnih projekta namenjenih romskim majkama i deci, uspostavljanje i vođenje biblioteke igračaka, grupa za igru i druge programe za rano obrazovanje
• Osnaživanje majki romske dece koja žive u siromašnim uslovima da uspešno podržavaju razvoj svoje dece
• Podizanje svesti romskih roditelja o značaju formalnog obrazovanja i pospešiti njihovo učešće u obrazovanju i školovanju dece
• Podizanje svesti lokalnih institucija o istinskim potrebama romske dece i njihovih porodica

Planirane aktivnosti

• Razvijanje kapaciteta romskih NVO koje sprovode projekat i uspostavljanje opštinskih timova za sprovođenje projekta
• Direktan rad sa majkama – Sprovođenje Projekta obrazovanja za majku i dete. Rad sa majkama biće sproveden od strane obučenog osoblja a tokom početne faze biće podržan od strane konsultantske kompanije
• Uspostavljanje biblioteke igračaka na odabranim lokacijama
• Povezivanje; organizovanje radionica najmanje jednom u tri meseca za NVO koje sprovode projekat radi razmene iskustava i satajanja sa drugim NVO koje rade sa romkinjama i/ili na obrazovnim pitanjima
• Podizanje svesti i lobiranje