Info sesije PGF-a

U okviru programa “ Pristup fondovima EU za Rome “ finansiranog od strane Open Society Fondation-OSF iz Budimpešte u proteklom periodu Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ je organizovala tri info sesije na temu: Podrška pristupu EU fondovima, usluge razvijanja projektnih predloga, mentoring, inplementacija i sufinansiranje projekata. Info sesije su organizovne uz podršku partnerske organizacije „Udruženje Roma Braničevskog okruga“ u Požarevcu ,Boru i Beogradu. Uz aktivno učešće predstavnika Lokalnih samouprava pomenutih gradova i predstavnika više od dvadeset nevladinih organizacija, na pomenutim skupovima podelili smo korisne informacije o aktuelnim konkursima i uslugama koje PGF tim Srbije nudi u cilju generisanja projekata koji će doprineti poboljšanju položaja romske zajednice.

Comments are closed.