Nastavak projekta

Najava nastavka realizacije projekta „Snažni od početka“-DAM LEN PHAKA

Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ nastavlja realizaciju projekta „Snažni od početka -Dajmo im krila-podizanje roditeljskih kompetencija za rani razvoj,obrazovanje i socijalnu inkluziju romske dece predškolskog uzrasta“, finansiranog od strane Fonda za otvoreno društvo . Projekat će se realizovati u periodu januar 2016.god  -decembar 2017.god u saradnji sa CIP Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda i 4 partnerske organizacija:

 • Društvo Rom iz Valjeva
 • Romski kulturni centar iz Vranja
 • Udruženja Ternipe iz Pirota
 • Romsko srce iz Kruševca.

Projekat „Snažni od početka“obuhvatiće 150 romskih  porodica iz 5 pomenutih sredina , uključujući i Kragujevac , sa decom uzrasta do 5.5 godina u kviru koga se planira:

 • Edukativna komponenta za osnaživanje porodica sa ciljem podizanja roditeljskih kompetencija za rani razvoj, obrazovanje i socijalnu inkluziju romske dece predškolskog uzrasta,
 • Osnaživanje romskih nevladinih organizacija za kreiranje Lokalnih obrazovnih politika i formiranje Lokalnih timova za pružanje podrške porodicama sastavljenih od strane relevantnih institucija na nivou izabranih sredina
 • Organizovanje dva modula obuke „Strong from the start“ u organizaciji CIP Centra za interaktivnu pedagogiju. Obuka je planirana za vaspiatače i pedagoške asistente angažovane na projektu
 • On line trening za Predškolske ustanove u organizaciji CIP Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda itd

Do sada je u Kragujevcu organizovano:

 • Šest edukativih radionica od kojih je dve u saradnji sa PU „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ kao i Preventivnim centrom Doma zdravlja iz Kragujevca
 • Potpisali ugovore o poslovno tehničkoj saradnji izeđu OKZ „Romanipen“ i četiri romske nevladine organizacije
 • Dogovorili saradnju sa PU „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ u Kragujevcu

Nadamo se da ćemo u narednom periodu jednako uspešno realizovati projekat „Snažni od početka“ kao u predhodnoj fazi. Druga nagrada Saveta Evrope  obavezuje nas  da modele dobre prakse sada širimo na četri nove sredine . Nadamo se da da ćemo doprineti razvijanju podsticajnog i bezbednijeg okruženja za decu iz siromašnih romskih porodica kako bi mogli da se vinu iz porodičnog gnezda ,dovoljno osnaženi da budu ravnopravni sa vršnjacima.

Comments are closed.