Obuka vaspitača, pedagoških asistenata i saradnika Lokalnog tima podrške romskoj deci i porodicama

Ovog vikenda, 6.7.8. decembra 2013. godine u prostorijama PU “Nada Naumović” održan je seminar “Ni crno ni belo- program za rad sa decom i mladima: obrazovanje za prevazilaženje predrasuda, razvoj tolerancije i negovanje interkulturalnosti” koji su vodili treneri Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda.

Ovo je drugi modul obuke vaspitača, pedagoških asistenata i predstavnika drugih institucija uključenih u Lokalni tim podrške romskoj deci i porodicama na nivou grada Kragujevca koji je formiran u okviru projekta “Snažni od početka- Romska deca, porodice i zajednice – Unapređivanje roditeljskih veština i porodične sredine za učenje“.
Nakon obuke Tim za podršku pojačava svoje delovanje pre svega u oblasti zdravlja i zdravstvene zaštite, dok će se na polju vaspitanja i obrazovanja nastaviti kontinuirani rad sa decom i porodicama u čemu će se primenjivati stečene veštine i znanja koja smo stekli u okviru ove obuke, a koje su obogatile naše dugogodišnje iskustvo u radu sa romskom zajednicom.
Nadamo se zajedničkim uspesima i još boljoj saradnji u dostizanju zajedničkih ciljeva.

Program obuke “Ni crno ni belo – program rada sa decom/ mladima, protiv predrasuda, za toleranciju i interkulturalnost”

Obuka vaspitača, pedagoških asistenata i saradnika Lokalnog tima fb

Comments are closed.