Okrugli sto “Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima”

Dana 11. novembra 2013.godine u 11 časova, u prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga održaće se Okrugli sto pod nazivom “Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima” koji se realizuje u okviru projekta “Pristup EU fondovima za Rome”. Pomenuti projekat realizuje OKZ “Romanipen ” koja ima odgovornost za menadžment projekta za područje Centralne Srbije, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Prokuplja i Požarevca.
Cilj projekta je da doprinese poboljšanju položaja romske zajednice tako što će povećati mogućnosti državnih institucija, lokalne samouprave i civilnog društva da konkurišu za raspoloživa sredstva EU u cilju sprovođenja politika inkluzije Roma u Srbiji u oblasti stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. Projekat se temelji na osnaživanju samih Roma da uzmu učešće u projketnom ciklusu u skladu sa standardima EU.
Ovo je druga u nizu radionica koja će se realizovati na području Centralne Srbije, na koju su pozvane OCD koje se bave pitanjima romske zajednice, kao i predstavnici institucija Braničevskog i Podunavskog okruga.

OKRUGLI STO ,,Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji ”

Televizijski prilog / Okrugli sto “”Pristup fondovima EU za Rome” U Požarevcu

Comments are closed.