Osnove lokalnog budžeta i nadgledanje sprovođenja LAP-a

Juče je u Kragujevcu održana treća u nizu zajednička radionica OKZ Romanipen i Fenomene iz Kraljevau okviru projekta ” Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji” na temu: “Osnove lokalnog budžeta i nadgledanje sprovođenja LAP-a.” Ovom prilkom učesnice/ci iz ova dva grada mogle/i su da se bolje upoznaju sa samim načinom čitanja budžeta i nadgledanjem njegovog sprovođenja.

Comments are closed.