Treći u nizu Okrugli sto ,, Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima” za učesnike sa teritorije Sumadijskog, Podunavskog i Rasinskog okruga

Dana 20. novembra u 10 časova u prostorijama hotela Kragujevac odrzace se Okrugli sto pod nazivom ,, Mogućnosti korišćenja EU fondova za projekte namenjene Romima” , koja se realizuje u okviru projekta ,, Pristup fondovima EU za Rome” . Pomenuti projekat realizuje OKZ Romanipen na teritoriji Centralne Srbije u saradnji sa partnerskom organizacijom iz Prokuplja.
Cilj projekta je da doprinese poboljšanju položaja romske zajednice tako što će povećati mogućnosti državnih institucija, lokalne samouprave i civilnog društva da konkurišu za raspoloživa sredstva EU u cilju sprovođenja politika inkluzije Roma u Srbiji kada su u pitanju uslovi stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. Projekat se temelji na osnaživanju samih Roma da učestvuju u projektnom ciklusu u skladu sa standardima Evropske unije.
Ovo je treca radionica u nizu koja će se organizovati na teritoriji Centralne Srbije , na koju su pozvane OCD koje se bave romskim pitanjima i predstavnici institucija sa teritorije Sumadijskog, Podunavskog i Rasinskog okruga .

Okrugli sto “Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji” u Kragujevcu

Televizijski prilog “Pristup EU fondovima za Rome”

Comments are closed.