Zdravstvena radionica -Prevencija malignih bolesti kod žena

Dana 30.11.2013. godine u prostorijama OKZ “Romanipen” realizovana je prva u nizu zdravstvenih radionica u saradnji sa Preventivnim centrom Doma zdravlja Kragujevac i dr Vidom Žubrinić.

Ovo je samo još jedan vid inicijative  Lokalnog tima za podršku romskim  porodicama  koji je formiran u okviru programa “Snažni od početka- Romska deca, porodice i zajednice- Unapređivanje roditeljskih veština i porodične sredine za učeneje” koji će i u narednom periodu delovati u oblasti zdravlja i zdravstvene zaštite kako bi se unapredili postojeći i stvorili novi mehanizmi za poboljšavanje uslova za zdrav život u romskoj zajednici.

Akcionim planom  Tima podrške u koji je uključen i projektni tim OKZ “Romanipen”  predviđeno je kontinuirano raditi na posredovanju između porodica i zdravstvenih ustanova, kao i na podizanju svesti o značaju zauzimanja aktivne uloge u očuvanju sopstvenog zdravlja.

 

 

Comments are closed.